Vi ska skapa Mittsveriges bästa golfupplevelse, Norrlands enda parkbana.
18 hålsbana, drivingrange, övningsområde samt klubbhus med restaurang och shop.

År 2009

2009-12-08
6,8 MILJONER BETALAS TILLBAKA TILL MEDLEMMARNA!

Årets Höstmöte
som besöktes av 107 medlemmar och genom- fördes på Scandic Hotell City blev historisk. Den 7 december 2009 avvecklades medlemslånen.

Efter att klubbens ordförande Frank Carrick informerade om nuläget i klubben, var alla överens om att klubben måste marknadsanpassas och att vi ska göra det när klubben har en god ekonomi. 

Ordförande Frank Carrick avslutade med att tillägga - de nya besluten ska öppna upp för nya medlemmar till ett rimligt pris.

.
Bildtext: Fr.v. Klubbens ordförande Frank Carrick tackar mötes- ordförande Björn Ekman för ett mycket väl genomfört höstmöte.


Mötesdeltagarna fick också höra banchef Stefan Johansson och bankommitténs ordförande Sture Henningsohn presentera Masterplan som är en långsiktig renoveringsplan för banan.

Banchef Stefan Johansson avslutade presentationen med att säga - detta höstmöte kan bli historisk två gånger eftersom klubben har för första gången vintertäkt alla greener.

Klubbens kassör Pär Myrström tog sedan över och presenterade prognosen för 2009 som sammantaget visade att vi även i år klarar budgeten trots att vi tappar intäkter på medlemsavgifter, företagsgolf och tävlingar. 

Årets greenfeeintäkter 2009 är något högre mot föregående år avslutade Pär Myrström.

Under punkten medlemslån och avgifter informerade klubbens ordförande Frank Carrick styrelsens motiv till avveckling av medlemslånen och redogjorde för de två alternativen som styrelsen har tittat på. Spelrätter eller att lösa befintliga medlemslån med banklån.

Styrelsens förslag till mötet är att avveckla medlemslånen och betala tillbaka medlemslånen med banklån.

Förslaget från styrelsen att avveckla medlemslånen mottogs mycket positivt och mötesdeltagarna var enhälliga i beslutet att avveckla medlemslånen. 

Alla medlemmar som har medlemslån i Sundsvalls Golfklubb kommer få tillbaka medlemslånen till nominellt värde. Delar av återbetalningen kommer att finansieras av banklånet.

Som följd av beslutet att avveckla medlemslånen, fattades också beslut om nya Stadgar, nya Avgifter och Budget för 2010. Höstmötet beslutade enhälligt att gå på styrelsens förslag.

Som sista punkt presenterade valberedningens ordförande Björn Almqvist föslag till ny organisation. 

//Janne Runnding


Gå in och läs:
NYA AVGIFTER 2010 >>>
.

BLI MEDLEM INFORMATION
Ring! Klubbchef Kenneth Sandberg tel. 070-770 52 51
.
Utdelning av stipendium och priser Höstmötet år 2009.
Höstmötets stipendieutdelare var klubbens ordförande Frank Carrick, och Idrottskommitténs ordförande Pär Gustafsson
samt Katarina Backman från Damkommittén.
.
...
Erik Grahn tilldelas klubbens stora 
juniorstipendium på 10 000 kronor. 
Utdelare Pär Gustafsson ordförande Idrottskommittén
.
Segrare KM Damer Ebba 
Gustafsson. Ebba fick också 
klubbens lilla juniorstipendium 
på 5 000 kronor.
...
Segrare SCA Forest Lars Olofsson, 
prisutdelare Frank Carrick

Segrare av Argentinapokalen
Annica Sjödin och Mats Johansson

.


Dennis Joneström och Ebba Gustafsson representerade Juniorerna
.

Utmaningen 2009

Vinnande lag Juniorer 2009.

Dennis Joneström, 
Ebba Gustafsson, 
Filip Wiklund, 
Simon Olofsson, 
Karin Berge, 
Erik Sundström, 
Ebba Moberg och 
Rickard Zetterström
.............................................

Segrare Kay von 
Schultz Anna-Greta Bäck
.
Segrare KM D50
Lena Johansson

Segrare KM D60
Maud Lundin
.. ..
Segrare KM Herrar
Marcus Strömbäck
.
Segrare KM H35 Match 
KM Mattias Lundström

Segrare KM H45
Mikael Sandberg


Klubbmästare 2009
EJ MED PÅ BILD!

Segrare KM D30 
Maria Sjöberg

Segrare KM D40
Lena Sandberg

Segrare KM H55
Bo Hedenström

Segrare KM H65 
Hardy Vallin
Segrare KM H75 
Birger Krusendal
_________________________________________________________


2009-11-22

KALLELSE HÖSTMÖTE 2009
.
Plats:
Scandic Hotell Sundsvalls City
Datum: 7 december år 2009
Tid: Klockan 18.00

Höstmötets stora punkter är:
Styrelsens förslag till att avveckla medlemslånen, Budget 2010, Avgifter och nya Stadgar
.


HÄMTA HÖSTMÖTESHANDLINGARNA HÄR!
.
Kallelse Höstmöte 2009

Dagordning/Info/Medlemslån/Avgifter/Budget >>>

Förslag nya Stadgar........

Motioner
Stadgar original >>> Motioner/svar från styrelsen >>>

Du/Ni som vill titta på ändringarna i stadgarna!
Hämta Stadgar med fet-stil för ändringar och bilaga med tillägg till stadgarna.
.
Tillägg till stadgarna >>> Stadgar fet-stil ändringar >>>

OBS! Kallelse skickas ut med post minst 14 dagar före mötet. 
Har du inte fått kallelsen hem! Ring kansliet telefon: 060-51 51 70

Välkomna
Styrelsen

_________________________________________________________

2009-11-07
ORDFÖRANDE HAR ORDET!
.
.


Frank Carrick
Ordförande

Hej Alla Golfvänner!

Ytterligare en säsong är nu på väg att ta slut. 
Mycket har hänt, det blåser positiva vindar runt klubben.

Sedan klubbens extra möte i maj, har vi fått 
in cirka 100 stycken nya medlemmar. Av dessa 
100 medlemmar är 50 stycken greenfeemedlemmar.

Att klubben beslutade
att införa en nymedlemskategori samt att ge nya medlemmar

anstånd med medlemslånet visade sig vara ett mycket bra beslut. Totala antal medlemmar i slutet av säsongen är ungefär oförändrat mot ifjol.

Gå in och läs:

..Ordförande har ordet november 2009 >>>

Inför höstmötet:
TILL ALLA MEDLEMMAR I SUNDSVALL´S GK

_________________________________________________________

2009-11-07
MASTERPLAN FÖR BANAN ÄR NU KLAR!
.
Som spelare har Ni då och då sett maskiner på banan som tagit jordprover, en del grävmaskiner som grävt diken och undersökt marken och tekniker som med instrument gjort en komplett kartering av hela banområdet med höjdkurvor och exakta mått. 

Nu finns det en utvecklingsplan "Masterplan" som tillsammans med konsultfirman WSP tagits fram under 2009.

Om Du/Ni skriver ut den. Skriv ut efter följande steg 1 till 5.

Sture Henningsohn
Ordförande Bankommittén

HÄMTA DEN HÄR!
STEG 1.

STEG 2.

STEG 3.

STEG 4.

STEG 5.


Informationsbrev Masterplanen

Försättsblad sid.1 Masterplanen

Masterplan utvecklingsplan

Routing Sundsvalls GK

Klipplinjer Sundvalls GK


_________________________________________________________


 

 

2009-10-30
KOM OCH UPPLEV HÄRLIGA HÖSTDAGAR PÅ SUNDSVALLS GK!

Passa på och spela innan snön kommer. Vi spelar så länge 
vädret tillåter.
.


Greenkeeper Stefan Johansson och banpersonalen har börjat arbeta med att förbereda banan inför vintervila. I år kommer alla greener vintertäckas därför spelar vi på provosoriska greener.

Greenkeeper Stefan Johansson vill uppmana alla spelare. - Tänk 
på banpersonalens säkerhet! 

Banpersonalen finns nu både runt och på de ordinarie greenerna. 
Vi arbetar med kalkning, dressning, svampbekämpning och runt greenerna gräver vi upp torv, säger Greenkeeper Stefan Johansson

Arbetet att gräva runt greenerna gör vi för att hindra vattnet att tränga in under duken som täcker greenen, dessutom förankrar vi duken genom att lägga tillbaka torven på duken i det uppgrävda diket, avslutar Greenkeeper Stefan Johansson.

//Janne Runnding

_________________________________________________________
2009-10-08
VAD HÄNDER PÅ GOLFBANAN I HÖST?

Greenkeeper Stefan Johansson med personal har börjat arbetet med att återställa green hål 2 och grävning av 2 stycken nya ytvatten- brunnar med avlopp på 1:ans fairway, samt en ny brunn på 5:ans och 7:ans fairway. 

I slutet av oktober eller i början på november kommer personalen att förbereda för vintertäcknig av alla greener.
.

Bildtext: Greenkeeper Stefan Johansson känner sig riktigt nöjd över arbetet med green hål 2.


Greenkeeper Stefan Johansson berättar - arbetet med green hål 2 började med att vi schaktade av ca 10 cm av toppskiktet på green, sen har vi lagt på 10 cm ny såbädd och justerat sättningar samtvibropaddat ytan 2 gånger, därefter ska vi sladda ytan igen och justera den samt vibropadda ytan en gång till, säger Stefan Johansson. 

Stefan Johansson berättar också att samtidigt passade vi på att göra greenytan lite större vid framkant och onduleringarna lite mindre mitt på green för att få mer hålplaceringar. Vi har gjort detta i samråd med banarkitekten. 

Nu får greenen ligga till sig under vintern för att till våren justeras och sås med krypven tillägger Greenkeeper Stefan Johansson.
.


Bildtext: Gräver ner två nya ytvattenbrunnar på fairway hål 1

På frågan varför gräver ni på fairway hål 1 svarade Stefan Johansson. Vi gräver ner två nya ytvattenbrunnar med avlopp sen kommer vi fortsätta med att gräva ner ytterligare en ytvattenbrunn på 5:ans fairway och på 7:ans fairway.

Kan du berätta något mer om arbetet på banan?
Stefan Johansson funderar och säger att lövsugen kommer att gå 
så mycket som möjligt, vi kommer också spruta med järnsulfat på fairways för att minska risken för svampangrepp, sen kommer fairways dressas med 500 ton dress sand. Greener, greenområden och tees kommer också att dressas.

Stefan Johansson fortsätter, bevattningsanläggningen kommer att tömmas och i slutet på oktober eventuellt i början på november ska vi vintertäcker alla greener, avslutar Greenkeeper Stefan Johansson.

//Janne Runnding
_________________________________________________________

 

2009-09-27
SUCCÉ I ERIK GRAHNS DEBUT I JUNIORLANDSLAGET! 
..
Succé direkt när artonårige Erik Grahn Sundsvalls GK representerade svenska landslaget vid en landskamp i Danmark, (Hornbaek Golfklub).
Sverige vann med 26-10 och Erik Grahn vann båda sina matcher. 
..

Bildtext: I helgen debuterade Erik Grahn Sundsvalls GK i landslaget. 
Erik Grahn spelade hem två segrar av två möjliga.

I det svenska laget ingick spelare i åldrarna 13-18 år, sex killar och sex tjejer. Landskampen avgjordes i matchspel, singel och foursome.

I lördagens singelspel stod Erik för en stabil insats. I den första matchen slog han sin danske motståndare på det nittonde hålet och gav Sverige en ledning med 2-0 (seger ger två poäng enligt de danska reglerna för denna landskamp).

I söndagens foursome tog Erik och hans spelpartner Andrea Malek 
från Hooks Gk en mycket komfortabel seger med 4/3. Eriks debut i landslaget är därmed inget annat än en riktig succé med två segrar 
av två möjliga.

Det svenska landslaget vann landskampen med hela 26-10.

- Jag är både stolt och mycket glad för Eriks skull säger Pär Gustafsson, idrottsansvarig på Sundsvalls Golfklubb. 

- Att göra debut i landslaget med att vinna båda sina matcher är mycket starkt. Men egentligen är jag inte förvånad fortsätter Pär Gustafsson. Erik har haft en fantastisk bra säsong och fortsatt sin utveckling mot den verkliga toppen. 

- Med den seriositet Erik visar med sin golf är jag övertygad om att vi bara har sett början på hans karriär, avslutar Pär Gustafsson idrotts- ansvarig och ordförande i idrottskommittén Sundsvalls Golfklubb.

FÖLJ LANDSKAMPEN LIVE PÅ FÖLJANDE LÄNK:

Länk till live scoring Sve-Dan >>>

//Jan Runnding
__________________________________________________________

2009-09-26
TVÅ SPELARE FRÅN SvGK MED I RIKSFINALEN SKANDIA CUP

Den 12-13 september gick riksfinalen i världens största golftävling - Skandia Cup - på Kils Gk. Sundsvalls Gk kunde stoltsera med att ha två spelare med som via flera kvalomgångar lyckats kvalificera sig till den stora finalen. Lustigt nog deltog båda spelarna i samma klass - Flickor 14. Spelarna var Ebba Gustafsson och Alexandra Wiberg.

Bildtext: Fr v. Alexandra Wiberg och Ebba Gustafsson

- Att klubben hade två spelare med ser jag som en riktig fjäder i hatten säger Pär Gustafsson, elit- och junioransvarig på Sundsvalls Gk. Det är relativt få klubbar som ens har en spelare med på den här nivån, att vi hade två känns mycket roligt och väckte också en viss uppmärksamhet på plats i Kil. Två spelare eller fler gör att man hamnar i en ganska så exklusiv skara.

Tyvärr blev Alexandra Wiberg krasslig på tävlingsdagen och kunde inte komma till start trots att hon var på plats i Kil. Ebba Gustafsson kom dock till start och stod för en stark insats då hon slutade åtta i den mycket tuffa konkurrens som råder i riksfinalen. Vill man går det att säga att Riksfinalen i Skandia Cup är ett inofficiellt SM för spelare i åldern 13-16 år, så det är bara de allra bästa i respektive åldersklass man har att tampas med.

- Jag hade hoppats kunna utmana de bästa tjejerna och hade siktet inställt på en något högre placering än vad det blev, säger Ebba Gustafsson. Men efter en tung lördag spelade jag bra på söndagen vilket jag tar med mig och är sammantaget nöjd med min insats. Det känns som jag har lärt mig jättemycket under denna tävling som jag kommer att ha nytta av sedan.
_________________________________________________________


2009-09-22

MISSA INTE ÅRETS TÄVLING! "WINNER TAKES ALL"

Söndagen den 4 oktober spelas "Winner Takes All" som sponsras av Cervera tillsammans med Sundsvalls golfklubb.
.

"WINNER TAKES ALL" är inte bara årets tävling utan det blir också årets prisbord.

Endast 120 kan anmäla sig. Först till kvarn osv............ 

ANMÄL DIG NU PÅ
GOLF.SE
_________________________________________________________

2009-09-20
SUNDSVALLS GK´S GOLFVÄRDAR GÖR UPP I GOLFVÄRDS-VM!

Resan till Sollefteå GK började tidigt på morgonen. Vädret var grått och mulet men när spelarna (golfvärdarna) kom fram till Sollefteås golfbana klarnade det upp och en härlig dag tog sin början.
.

Bildtext: Vinnare av golfvärds-VM singelspel Hardy Vallin.

Banan var kanonbra men svår. Det var snabba greener som lutade åt alla håll, sa en av deltagarna.

Segrare av golfvärds-VM singelspel blev Hardy Vallin på 37 poäng och lagspelet togs hem av lag Torsten Edholmer på 72 poäng.
_________________________________________________________

 


2009-09-15
TA MED EN VÄN LÅT HAN/HON PROVA PÅ GOLF!
.

Till alla medlemmar.

Bjud in en vän eller bekant till "GOLFENS DAG" söndagen den 20 september mellan klockan 11.00 - 14.00

Gästen får utan kostnad prova på att slå på drivingrangen under överinseende av klubbens Pro Jon Sellén.

.

Bjud in en vän eller bekant till "GOLFENS DAG" söndagen den 20 september mellan klockan 11.00 - 14.00

Gästen får utan kostnad prova på att slå på drivingrangen under överinseende av klubbens Pro Jon Sellén.

Putt-tävling mot elitspelare!
Klockan 11.00 - 12.30 utmanar vi elispelare Erik Grahn på puttinggreenen och mellan klockan 12.20 - 14.00 utmanar vi elitspelaren Markus Strömbäck.

Klubbens krögare Eva och Björn, serverar en god lunch från klocka 12.00 till reducerat pris 50 kronor för värd och gäst.

MEDLEMSKOMMITTÉN
_________________________________________________________

 

2009-09-04
KANONSTART FÖR MEDLEMMAR OCH GÄSTER 19 SEPTEMBER

Vi kommer att köra en kanonstart för medlemmar och gäster klockan 07.30 lördagen den 19 september. 

Du/Ni som vill spela den 19 september ring till receptionen 060-51 51 70 och anmäl dig.

Klockan 12.30 den 19 september är det "Krögargolf" med kanonstart.


DEN TÄVLING SOM UNDER GOLVECKAN FICK STÄLLAS IN
genomför vi söndagen den 4 oktober. Tävlingen "Winner Takes All" sponsras av Cervera tillsammans med Sundsvalls golfklubb.

Vill också passa på och slå ett golfslag för "Golf enligt Jon"
Den 26 september spelar vi ”Golf enlig Jon”. Klubbens PRO Jon Sellèn körde den för första gången ifjol och den blev väldigt omtyckt. 

Tävlingen "Golf enligt Jon" är en fyrmannascramble. Lagen får mixas enligt egna önskemål.

ANMÄLA DIG!

_________________________________________________________

2009-09-03

JUNIORERNA VANN ÖVER GENTLEMÄNNEN 
FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD!
.
Lördag 29/8 avgjordes den prestigefyllda matchtävlingen ”Utmaningen” mellan kubbens Juniorer och Gentlemän. 

Efter 8 spelade matcher stod Juniorerna som segrare med 5-3. 

Många av matcherna var jämna och skiftade ledning under rundan, så det var länge ovisst hur det skulle sluta. 

I det segrande Juniorlaget spelade Dennis Joneström, Filip Wiklund, Ebba Gustafsson, Simon Olofsson, Karin Berge, Erik Sundström, Ebba Moberg och Rikard Zetterström. 

För Gentlemännen spelade Lennart Andersson, Sten Matsson, Bengt Svensson, Leif Jansson, Håkan Smedberg, Göran Ignell, Svante Bergquist och Gösta Rödén. 

Juniorerna Ebba Moberg, Simon Olofsson och Erik Sundström deltog för första gången och samtliga tre vann sina matcher. 

Ett strålande bevis på att återväxten i klubbens Juniorled är mycket god. 

GÅ IN OCH TITTA PÅ BILDER: PDF-fil >>>

//Bengt Jansson 
_________________________________________________________
2009-08-24
MÅNGA KOM TILL SUNDSVALLS GK`S JUNIORAVSLUTNING
..
Klubbens juniortränare Daniel "Durra" Urander berättade att 53 ungdomar kom till Ödlundska gården som ligger mitt på banan för att runda av årets juniorträning.
.

Bildtext: Stor uppslutning kring Sundsvalls GK`s junioravslutning.
Foto: Daniel "Durra" Urander


Avlutningsdagen började med att vi spelade 9 håls scramble, därefter fortsatte vi med lekar andra tävlingar i golfens anda och som avslutning grillade vi och hade prisutdelning säger Daniel Urander.

Daniel berättade också att juniorsatsningen fortsätter under hösten. Det nya i vår juniorsatsning är att vi kommer köra igång en utvecklingsgrupp under träning av vår Pro Jon Sellén. 

De ungdomar som inte finns med i utvecklingsgruppen och vill fortsätta att träna tar jag hand om tillägger Daniel "Durra" Urander, klubbens junioransvarige och tränare. 

// Janne Runnding
.

_________________________________________________________

2009-08-22
ARGENTINAPOKALEN 2009

Resultat kvalificering och starttider för fortsatt matchspel söndag
.
Argentinapokalen kvalificering
Resultat kvalificering
>>>
Starttider matchspel 
Starttider matchspel >>>
_________________________________________________________
2009-08-02
SUNDSVALLS GK`S DAMER VANN "DAMSLAGET"


Damslaget är en prestigefylld tävling som spelas mellan Sundsvalls GK, Timrå GK, Öjestrands GC och Hussborgs GK.


Lördagen den 1 augusti spelades Damslaget 97 damer kom till start och kämpade väl i ösregnet. Från Sundsvalls GK deltog 46 damer, Timrå 26 damer, Öjestrand 20 damer och från Hussborg 
5 damer.

Sundsvalls GK vann tävlingen med 83 poäng mot Timrå 46 p, Öjestrand 31 p och Hussborg 9 p.

I år blev det Sundsvalls GK som tog hem Vandringspriset som nu finns att beskåda i SvGK`s restaurang. 

Nästa år går tävlingen på Öjestrand.


Gå in och läs: Resultat >>>
_________________________________________________________

2009-08-20
SVERIGEELITEN HAR NU GJORT UPP OM TITLARNA I SOMMARENS HETASTE GOLFTÄVLING NORRPORTEN OPEN
.

Tävlingen ingår i SGF`s Svenska Mini-Touren 2009 och spelades
över 36 hål, scratch, i herr- och damklass på tisdagen den 18 och
onsdagen den 19 augusti.

.
RESULTAT Tisdagen den 18 aug.
Herrar Rond 1 >>>

Damer Rond 1 >>>

RESULTAT FINAL Onsdagen den 19 aug.
Herrar Rond 2 >>>Damer Rond 2 >>>

_________________________________________________________

2009-08-17
VILKEN FEST! 
NORRPORTEN OPEN PRO-AM 2009
Resultat bilder längre ner på sidan.
.
.
Dagen före huvudtävlingen Norrporten Open som spelas den 18-19 augusti fick företagen chansen att få spela med proffsen.


I år slog Sundsvalls GK rekord! 48 stycken företag hade anmält sig till årets ProAm. För att kunna få ut alla lagen totalt 192 spelare, delades dagen upp i två kanonstarter en klockan 08.00 och en start klockan 13.30.

Tävlingen var en lagtävling, poängbogey där de två bästa scorerna räknas samt individuell slaggolf i två klasser, längsta drive och närmast hål.

Varje lag bestod av tre amatörer och en elitspelare. 

GÅ IN! Bilder ProAm: Lagbilder ProAm 2009 >>>

// Janne Runnding
.

RESULTAT LAGTÄVLING FÖRMIDDAG:
1:a WSP Sverige med spelare Rune Löfgren, Jan Bredberg, 
Anders Adetorp och Martin Wendel.

2:a Bekab
med spelare Ulrik Forsberg, Thomas Larsson,
Magnus Aune och Therese Nerpin.

3:a Swedbank
med spelare Per Nordlund, Lars Lennartsson, 
Anders Sjöström och Fredrik Bredin.
.
RESULTAT LAGTÄVLING EFTERMIDDAG:
1:a Frosting Kommunikationsbyrå med spelare Håkan Björnström, Petter Ekman, Jonas Nilsson och Jonathan Bengtsson.

2:a Protector i Sundsvall AB
med spelare Morgan Sjögren, Patrik Einberg, Axel Hellman och Dennis Joneström

3:a Norrporten lag 3
med spelare Peder Forsgren, Curt Lundmark Cain Dotson och Patrik Bohlin.

RESULTAT INDIVIDUELLT:
Förmiddag: A-klass >>> B-klass >>> Proffs-klass >>>
Eftermiddag: A-klass >>> B-klass >>> Proffs-klass >>>
_________________________________________________________

2009-08-09
MISSA INTE ÅRETS NORRPORTEN OPEN DEN 17-19 AUGUSTI
Tävlingen ingår i Svenska Mini-Touren.
.
. Golftävlingen Norrporten Open arrangeras för fjärde året i rad på Sundsvalls golfklubb i Skottsund tisdagen den 18 och onsdagen den 19 augusti. 
.
Dagen före huvudtävlingen måndagen den 17 augusti spelas ProAm 
en tävling då företagen får spela med proffsen.
_________________________________________________________
2009-08-09
STORA FRAMGÅNGAR PÅ SKANDIA TOUR REGIONAL!


Ebba Gustafsson SvGK som vann tjejklassen får ett wildcard till riksnivån på Skandia Tour.
.

Bildtext: Fr.v 2:a Amanda Samuelsson TiGK, 1:a Ebba Gustafsson SvGK och 3:a Lisa Kristoffersson ÖsGK
.
I den 6:e omgången av Skandia Tour var en av spelplatserna på den regionala nivån Öjestrand GC. Tre spelare från klubben var med och alla gjorde mycket bra ifrån sig. .

Allra bäst gick det för Ebba Gustafsson som vann tjejklassen och därmed får ett wildcard till riksnivån på Skandia Tour nästa omgång (5-6 september).

Ebba inledde strålande med 81 slag på det första varvet och ryckte till sig en ledning på fem slag. Den andra rundan blev betydligt tuffare i värmen och den kuperade terrängen på Öjestrand, men det var lika tufft för hennes konkurrenter och Ebba kunde bibehålla marginalen på fem slag till tvåan Amanda Samuelsson från grannklubben Timrå GK.
.
I killklassen delade Dennis Joneström och Filip Wiklund på tredjeplatsen efter riktigt stabilt spel, framförallt på den andra rundan då båda gick på finfina 80 slag och avancerade flera placeringar och dessutom sänkte sina handicap. Vann gjorde Robin Mårtensson-Nilsson från Ljusdals GK.

_________________________________________________________


2009-08-01
ERIK GRAHN SvGK VINNARE I DALA OPEN EFTER SÄRSPEL!

.
Efter första dagens spel gick Erik Grahn 
Sundsvalls GK ut i ledarbollen.

Erik Grahns närmaste konkurrent Mårten Milling, Falu-Borlänge spelade upp sig under andra dagen och tog in många slag på Erik. 

Det blev så jämnt att man måste ta till särspel. 
Erik Grahn avgjorde särspelet på första särspels-
hålet med en mycket välplacerad chipp.

Mårten Milling gick runt andra dagen på 69 slag 
mot Erik Grahns 75 slag.
.


Erik Grahn SvGK
Det måste också nämnas att Erik Grahn Sundsvalls GK spelar som amatör och Mårten Milling Falu-Borlänge spelar som proffs. 

// Janne Runnding

.
Resultat Dala Open:
1) Erik Grahn, Sundsvalls GK, 214 slag (71, 68, 75) 
2) Mårten Milling, Falun-Borlänge, 214 (72, 73, 69) 
3) Mikael Löfkvist, Dalsjö, 215 (69, 75, 71)


Gå in och läs: DALA-DEMOKRATEN >>>
_________________________________________________________

2009-07-31
JUNIORTÄVLINGEN "LHS"-MASKINER`S UNGDOMSTROFÈ
.
Under fredagen spelades LHS Maskiner´s Ungdomstrofé. En juniortävling som blev både spännande, välspelad med 
många fina resultat.   
GÅ IN:
Resultat >>>

I "LHS"-maskiners ungdomstrofé ingick också närmast hål på 5:an 
och longdriving på hål 17.

Närmast hål
Ebba Moberg (4,71 m)
Longdriving killar
Philip Caserta
Longdriving tjejer
Helena Christensen
_________________________________________________________


2009-07-28
CECILIA SJÖBLOM INFORMERAR FRÅN ELITLAGEN!
.
Saxat ur informationen.
Först vill jag säga grattis till alla våra nya klubbmästare! Bra spelat! Både damernas vinnare Ebba Gustavsson och herrarnas vinnare Markus Strömbäck vann även klasserna flick- respektive pojkjunior- det ser alltså strålande ut för framtiden.

Mycket har hänt sedan senaste informationen. Herrelitlaget avancerat till division 1 (om serie- 
systemet ser likadant ut nästa år) efter mycket 
bra spel på Ö-viks GK, Puttom. Grattis herrelit till 
ert uppnådda mål!
.

Vi i damelit är mycket nöjd med vår insats i division 1 i år. Vi nådde inte fram till målet att vara i topp-3 utan slutade på en femte plats endast tre slag efter Timrå GK på fjärde plats och åtta slag efter Högbo GK på tredje plats. 

Vi hoppas att många av er kommer ut till banan under Norrporten Open den 18-19 augusti och hejar fram oss till fina placeringar. I år hoppas vi på att ha vinnare i både herrklassen och damklassen från Sundsvalls GK. Den 17 augusti har vi ProAm, då får företagen spela med oss.

GÅ IN OCH LÄS HELA INFORMATIONEN >>>

_________________________________________________________


2009-07-19
DAGS FÖR VÅR PREMIÄRRUNDA PÅ BANAN!

Daniel "DURRA" Urander klubbens juniortränare tog med sig barnen 
ut på banan för första gången.
.
Bildtext: Fr.v Joel, Adam och Andrè ute på sin första riktiga runda 
på banan. Foto Daniel Urander

Vi har tränat så mycket med barnen att det var dags för de små att få göra premiärrundan säger Daniel Urander.

Premiären blev både nervöst och roligt. Killarna på bilden spelade 
3 hål från 150 meters pinnen vilket de klarade mycket bra säger Daniel Urander.

Daniel Urander tillägger också att varje torsdag försöker jag få ut barnen att spela på banan, men alla har inte nappat än. Jag kommer att meddela både barnen och föräldrarna när jag tycker det är dags att gå ut för att prova på spelet på banan.

Oj jag höll på att missa familjedagen. Jag vill slå ett slag för familjedagen den 24 juli kl. 07.45. Då kan alla som vill anmäla sig till "prova på golf" prova spel på banan. 

I första hand är det för föräldrar och syskon som inte har spelat förrut tillägger Daniel Urander.

Jag vill ha in anmälningarna senast måndagkväll den 20 juli och minst tre deltagande familjer för att vi ska genomföra prova på spelet. 

För mer information
kan man ringa mig på telefon 070-544 61 69 
avslutar klubbens junioransvarige Daniel Urander.

// Janne Runnding
_________________________________________________________
2009-07-12
SUNDSVALLS GK`S ELIT-DAMER SPELAR SERIESPEL DIV. 1
Torsdagsgolfen är flyttad till onsdag den 15 juli
.

"TOUR"DAGSGOLFEN spelas onsdagen den 15 juli istället för torsdagen den 16 juli. 

Golfdagen är flyttad. Damerna kommer att spela andra omgången i div. 1. Omgång 2 spelas på Sundsvalls GK den 17-18 juli.

Torsdagen den 16 juli kommer att vara en dag för inspel på banan för samtliga spelare i damernas serieomgång 2.

Klubbens damer hoppas på stort publikstöd för att nå målsättningen att avancera till en placering bland de tre bästa. 

Efter första omgången ligger klubbens Elit-damer på en 5:e plats.

//Janne Runnding
_________________________________________________________


2009-07-25
ALLA DAMER SE HIT! MISSA INTE DAMSLAGET!
.

Damslaget är en prestigefylld tävling som ingen damgolfare vill missa. I år står Sundsvalls GK som värd för damernas tävling Damslaget. 

Damslaget spelas den 1 augusti och tävlingen spänner över hela Medelpad. Deltagande klubbar är Hussborgs GK, Öjestrands GK, Timrå GK och Sundsvalls GK.

I år ska vi bli bästa deltagande klubb!
Damkommittén vill uppmana alla Sundsvalls GK`s damer med 
högt eller lågt hcp att vara med i årets upplaga av Damslaget. 

Glöm inte att anmäla dig till "Damslaget".
Sista anmälningsdagen är den 29 juli kl. 12.00 och anmälan gör du 
här. Gå in och anmäl dig:
golf.se.

VÄLKOMNA
Lena Johansson och Susanne Richter
Tävlingsansvariga

_________________________________________________________


2009-07-20
SLUTRESULTAT EFTER TVÅ DAGARS SPEL DIV. 1 DAMER
.

Efter två dagars spel i Div. 1 Damer på Sundsvalls GK står Gävle GK´s damlag som segrare. 
.


Bildtext: Segrande lag Gävle GK

Sundsvalls GK´s damer slutade på en femte plats. 

Totalt lagtävling 1:a Gävle GK, 2:a Bodens GK, 3:a Högbo GK, 4:a Timrå GK, 5:a Sundsvalls GK, 6:a Östersund-Frösö GK, 7:a Piteå GK och 8:a Roslagens GK.

Det ska också noteras att Gävle GK segrade efter två särspelshål.
.
Gå in och läs: Resultat ronder div 1 seriespel >>>
Resultat totalt på lagen >>>
_________________________________________________________

2009-07-16
SUNDSVALLS GK`S ELIT DAMER SPELAR SERIESPEL DIV 1.

Fredag den 17 och lördag den 18 juli spelar klubbens Elit-Damer seriespel i div 1 hemma på Sundsvalls GK.
.
Bildtext: Fr.v Head Coach Jon Sellén, Maria Svedin, Maria Sjögren, Karin Berge, Ebba Gustafsson, Cecilia Sjöblom och Elisabeth Lidén. 
Ej med på bild Marie Mattfolk.

Sundsvalls GK står som arrangör för andra omgången av seriespelet div. 1. Tillresta tävlande lag kommer från klubbarna Roslagen, Gävle, Högbo, Timrå, Piteå, Boden och Östersund-Frösö.

Efter första omgången som spelades på Högbo GK ligger nu Sundsvalls damer på en femte plats. Målsättningen är att vara bland de tre bästa.

Passa på! Kom ut till banan och upplev bra golf.
Klubbens damer hoppas på stort publikstöd för att nå målsättningen att avancera till en tredje plats.
Du får se bra golf men framför allt kom och heja fram våra hemma spelare. 

Sundsvalls GK´S damer slår ut kl. 08.20 och 08.30

//Janne Runnding
_________________________________________________________


2007-07-13
P-O OLSSON VECKANS MEDLEM V. 29
.
Veckan medlem P-O Olsson har blivit utnämnd för hans golf- prestation förra veckan. P-O 
var -5 efter 6 hål.

På hål 4 två-puttade han för birdie, på hål 5 tog han fram drivern och sen spoon i hål en enkel albatross, till slut blev det en birdie på 
hål 6.

På de första nio hålen hade P-O 
33 slag.

Denna prestation vill vi både gratulera och uppmärksamma.

P-O är välkommen att avnjuta 
en trevlig lunch på klubbens restaurang.

Medlemskommittén
Elisabeth Lidén
_________________________________________________________


2009-07-04
NYTT FÖR KLUBBEN! OLIKA FÄRGER FÖR HÅLPLACERING.
När golfveckan startar börjar vi med ett nytt hålplaceringssystem.
.
Bildtext: Sundsvalls GK`s Head Greenkeeper Stefan Johansson visar upp hålplaceringsflaggorna.

Klubbens Head Greenkeeper Stefan Johansson byter nu ut klubbens hålflaggor. När vi startar golfveckan, måndagen den 6 juli kommer hålplaceringen på greenerna markeras med olika flaggfärger.

Vit flagga betyder att hålplaceringen ligger långt bak. Gul flagga betyder att hålplaceringen ligger i mitten och röd flagga betyder att hålplaceringen är långt fram på green säger Stefan Johansson.

Sen tillägger Stefan Johansson -Du ska få ett tips så du kommer ihåg färgerna. Tänk så här! BackTee vita teekulor och sen kommer gula teekulor före de röda teekulorna. Enkelt eller hur? 

En sak är säkert - det blir svårt att skylla på att man inte vet vad flaggan är placerad på green.

// Janne Runnding
_________________________________________________________

2009-07-12
SUNDSVALLS GK`S ELIT-DAMER SPELAR SERIESPEL DIV. 1
Torsdagsgolfen är flyttad till onsdag den 15 juli
.

"TOUR"DAGSGOLFEN spelas onsdagen den 15 juli istället för torsdagen den 16 juli. 

Golfdagen är flyttad. Damerna kommer att spela andra omgången i div. 1. Omgång 2 spelas på Sundsvalls GK den 17-18 juli.

Torsdagen den 16 juli kommer att vara en dag för inspel på banan för samtliga spelare i damernas serieomgång 2.

Klubbens damer hoppas på stort publikstöd för att nå målsättningen att avancera till en placering bland de tre bästa. 

Efter första omgången ligger klubbens Elit-damer på en 5:e plats.

//Janne Runnding
_________________________________________________________


2009-07-25
ALLA DAMER SE HIT! MISSA INTE DAMSLAGET!
.

Damslaget är en prestigefylld tävling som ingen damgolfare vill missa. I år står Sundsvalls GK som värd för damernas tävling Damslaget. 

Damslaget spelas den 1 augusti och tävlingen spänner över hela Medelpad. Deltagande klubbar är Hussborgs GK, Öjestrands GK, Timrå GK och Sundsvalls GK.

I år ska vi bli bästa deltagande klubb!
Damkommittén vill uppmana alla Sundsvalls GK`s damer med 
högt eller lågt hcp att vara med i årets upplaga av Damslaget. 

Glöm inte att anmäla dig till "Damslaget".
Sista anmälningsdagen är den 29 juli kl. 12.00 och anmälan gör du 
här. Gå in och anmäl dig:
golf.se.

VÄLKOMNA
Lena Johansson och Susanne Richter
Tävlingsansvariga

_________________________________________________________


2009-07-20
SLUTRESULTAT EFTER TVÅ DAGARS SPEL DIV. 1 DAMER
.

Efter två dagars spel i Div. 1 Damer på Sundsvalls GK står Gävle GK´s damlag som segrare. 
.


Bildtext: Segrande lag Gävle GK

Sundsvalls GK´s damer slutade på en femte plats. 

Totalt lagtävling 1:a Gävle GK, 2:a Bodens GK, 3:a Högbo GK, 4:a Timrå GK, 5:a Sundsvalls GK, 6:a Östersund-Frösö GK, 7:a Piteå GK och 8:a Roslagens GK.

Det ska också noteras att Gävle GK segrade efter två särspelshål.
.
Gå in och läs: Resultat ronder div 1 seriespel >>>
Resultat totalt på lagen >>>
_________________________________________________________

2009-07-16
SUNDSVALLS GK`S ELIT DAMER SPELAR SERIESPEL DIV 1.

Fredag den 17 och lördag den 18 juli spelar klubbens Elit-Damer seriespel i div 1 hemma på Sundsvalls GK.
.
Bildtext: Fr.v Head Coach Jon Sellén, Maria Svedin, Maria Sjögren, Karin Berge, Ebba Gustafsson, Cecilia Sjöblom och Elisabeth Lidén. 
Ej med på bild Marie Mattfolk.

Sundsvalls GK står som arrangör för andra omgången av seriespelet div. 1. Tillresta tävlande lag kommer från klubbarna Roslagen, Gävle, Högbo, Timrå, Piteå, Boden och Östersund-Frösö.

Efter första omgången som spelades på Högbo GK ligger nu Sundsvalls damer på en femte plats. Målsättningen är att vara bland de tre bästa.

Passa på! Kom ut till banan och upplev bra golf.
Klubbens damer hoppas på stort publikstöd för att nå målsättningen att avancera till en tredje plats.
Du får se bra golf men framför allt kom och heja fram våra hemma spelare. 

Sundsvalls GK´S damer slår ut kl. 08.20 och 08.30

//Janne Runnding
_________________________________________________________


2007-07-13
P-O OLSSON VECKANS MEDLEM V. 29
.
Veckan medlem P-O Olsson har blivit utnämnd för hans golf- prestation förra veckan. P-O 
var -5 efter 6 hål.

På hål 4 två-puttade han för birdie, på hål 5 tog han fram drivern och sen spoon i hål en enkel albatross, till slut blev det en birdie på 
hål 6.

På de första nio hålen hade P-O 
33 slag.

Denna prestation vill vi både gratulera och uppmärksamma.

P-O är välkommen att avnjuta 
en trevlig lunch på klubbens restaurang.

Medlemskommittén
Elisabeth Lidén
_________________________________________________________


2009-07-04
NYTT FÖR KLUBBEN! OLIKA FÄRGER FÖR HÅLPLACERING.
När golfveckan startar börjar vi med ett nytt hålplaceringssystem.
.
Bildtext: Sundsvalls GK`s Head Greenkeeper Stefan Johansson visar upp hålplaceringsflaggorna.

Klubbens Head Greenkeeper Stefan Johansson byter nu ut klubbens hålflaggor. När vi startar golfveckan, måndagen den 6 juli kommer hålplaceringen på greenerna markeras med olika flaggfärger.

Vit flagga betyder att hålplaceringen ligger långt bak. Gul flagga betyder att hålplaceringen ligger i mitten och röd flagga betyder att hålplaceringen är långt fram på green säger Stefan Johansson.

Sen tillägger Stefan Johansson -Du ska få ett tips så du kommer ihåg färgerna. Tänk så här! BackTee vita teekulor och sen kommer gula teekulor före de röda teekulorna. Enkelt eller hur? 

En sak är säkert - det blir svårt att skylla på att man inte vet vad flaggan är placerad på green.

// Janne Runnding
_________________________________________________________

2009-07-03
EBBA GUSTAFSSON SvGK TVÅA PÅ SKANDIA TOUR

På Bollnäs GK tog klubbens superlöfte Ebba Gustafsson karriärens bästa placering hittills på Skandia Tour Regional.

I tuff konkurrens av tjejer som de flesta var flera år äldre kunde Ebba knipa en mycket meriterande andra-
plats efter att ha varit i ledning efter 27 hål.

Förutom värdefulla rankingpoäng innebär denna placering att Ebba i nästa omgång på touren får ett wild-
card till Skandia Tour Riks, vilket ges till de två främst placerade.


Läs reportaget: 2009-07-03 
Stora framgångar för Gustafsson

_________________________________________________________


2009-06-30
SOMMARENS HÖJDPUNKT "GOLFVECKAN" VECKA 28

Nu är det åter dags för årets golfvecka på Sundsvalls GK. 
Golfveckan startar måndag den 6 juli till och med lördag den 11 juli.

.
Bildtext: Tävlingskommitténs ordförande Birgitta Rosén vill flagga 
för årets höjdpunkt "Golfveckan"
med många nya spelformer.

Birgitta Rosén berättar att årets upplaga av Golfveckan innehåller ett antal nya sponsorer och spelformer som scramble med 3 stycken tvåmannalag i samma boll och singelspel med tre klasser A, B och C i både Herr- och damklass.

Utan våra sponsorer kan vi inte genomföra golfveckan därför vill jag skicka ett stort tack till golfveckans sponsorer som är Village, Servicecentralen, Gold Gym, Radio Guld och Cervera som är med 
och sponsrar två dagar tillägger Birgitta Rosén.

Sen vill jag lyfta fram tävlingskommitténs arbetsinsats. För att kunna genomföra golfveckan behövs det eldsjälar som är beredda att lägga ner många timmar och sena kvällar både före och under golfveckan. 

Tävlingskommitténs eldsjälar som du kommer att träffa under tävlingsdagarna är Birgitta Rosén och Kjell Lundgren, Maud och Tommy Lundin, Eva och Björn Almqvist, Gerd och Lennart Lundsten.

Innan vi avslutar vill jag tacka alla som deltog i klubbens tävling "On Tag". Vi var 57 startande och alla som jag har träffat vill att den ska återkomma nästa år. Spelformen kallas för regnbågen där man har utslag från 4 olika tees. Vi kommer igen nästa år avslutar Birgitta Rosén.

// Janne Runnding 
.
.
Golfveckan! Tävlingar under vecka 28.
.
Måndag 06 juli.. "Village" Greensome slaggolf
Tisdag 7 juli. "Servicecentralen" Slaggolf
Onsdag 08 juli. "Gold Gym" Scramble med 3 st tvåmannalag
Torsdag 09 juli. "Radio Guld" (Guldsvingen) Irish Greensome
Fredag 10 juli. "Cervera/SvGK Singelspel Slagspel 3 klasser
Lördag 11 juli. "Cervera" Scramble slagtävling 2 starter

Du missar väl inte att anmäla dig? Anmälan via Golf.se
_________________________________________________________


2009-06-28
SUNDSVALLS GK`S HERRELIT LEDER DIV. 2


Sundsvalls herrelit leder efter första sammandraget div. 2. Efter ett fenomenalt spel i lördagens singlar kunde herrlaget gå till halvtidsvila som ledare.

Inför den andra omgången som går på Örnsköldsviks GK (Puttom) har våra herrar tio slag tillgodo på Hudiksvalls GK som jagar på en andra plats.


Även damerna avancerade något efter singelspelet. Damerna ligger nu femma i div. 1 inför den andra omgången som går på vår egen hemmabana den 17 - 18 juli. 

Vi hoppas då på stort publikstöd som kan hjälpa damerna med målsättningen att avancera till en placering bland de tre bästa.

// Pär Gustafsson
_________________________________________________________


2009-07-10 Kl. 06.30
DAGENS TÄVLING INSTÄLLD
.
Golfveckans tävlingen Cervera/SvGK, idag fredag den 10 juli är 
inställd på grund av regn.
.

Om vädret tillåter spelar vi Golfveckans sista tävling "Cervera" imorgon lördag den 11 juli. 

Håll er uppdaterad via hemsidan.

Tävlingsledningen SvGK
____________________________________________________


2009-06-26
MEDLEMSKOMMITTÈN INBJUDER TILL "Typ Topp 54"


Medlemskommittén startar spel på banan för nya ovana golfspelare med högt hcp. "Typ Top 54". 

Ni som vill deltaga 36+ och uppåt anmäler er till Elisabet Haraldsson på telefon 070-240 28 32. 

Speldagar "Typ Top 54" är den 30 juni och den 7 juli 
med start kl. 18.00.

Syftet är att man ska bli mer spelvan och känna sig välkommen.

I varje boll går en van spelare

Välkomna Medlemskommittén

_________________________________________________________

2009-06-24
SOMMARTRÄNINGEN FÖR JUNIORER SLÅR ÅTER IGEN REKORD!
Efter sommarlägret med c a 100 deltagare har Sundsvalls GK 
77 stycken juniorer i alla åldrar på sommarträning.
.

Bildtext:
Träningsgrupp 4B. Fr.v William Emanuelz, Juniortränare Daniel "Durra" Urander, Love Kreij, Leon Enheim, Ellen Schedin och Adine Kreij kopplar av efter tisdagens träningspass på restaurangens verandan med att äta glass. Ej med på bild. Anton Johansson och Nisse Martinsson

Sundsvalls GK´s Juniortränare Daniel "Durra" Urander berättade att han har 10 grupper med totalt 77 stycken ungdomar i olika åldrar i sommarträning.

Den glada gruppen 4 B som ni ser på bilden har precis avslutat sitt träningspass som bestod bland annat av svingträning på driving-
rangen tillägger "Durra"

Efter träningen åkte ungdomarna ut med rangebilen för att plocka boll. Mitt på drivingrangen körde "Durra" fast och blev stående. 

Snabbt tillägger "Durra" Leon fick ett getingstick, därför körde vi fast. Men i själva verket blev "Durra" rädd för getingen så han fastnade med bilen tillägger ungdomarna. 

// Janne Runnding
_________________________________________________________


2009-06-14
JUNIORERNAS SOMMARLÄGER STARTAR MÅNDAG DEN 15 JUNI!
.
..... Juniorernas sommarläger startar måndagen den 15 juni.
.
Lägret kommer att vara under perioden Måndag den 15 juni, Tisdag den 16 juni 
och 0nsdag den 17 juni. 
.
Grupper och tider har skickats ut.
.
.
För mer information
Ring Daniel "Durra" Urander 
på telefon: 070-544 61 69
_________________________________________________________


2009-06-07
INFORMATIONSTRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR!
Tävlingsledare för dagen Elisabeth Hänström trefaldig världsmästarinna i Veteran-VM Alpint 2009.
.
Bildtext: Några nya medlemmar tillsammans med medlems- kommitténs representanter efter söndagens poängbogey.

Under söndagen den 7 juni ordnade Sundsvalls Golfklubb´s medlemskommitté en medlemsträff för nya medlemmar med lunch och en avslutande tävling. 

Elisabeth Haraldsson medlemskommitténs ordförande berättade att träffen började med att klubbchef Kenneth Sandberg hälsade alla nya medlemmar välkomna och därefter informerade han om klubben och dess aktiviteter. 

Klubbens Pro Jon Sellén tog sedan över och presenterade sin verksamhet.

Elisabeth Haraldsson vill också tillägga att vi i medlemskommittén vill att våra nya medlemmar ska känna sig välkomna och allt eftersom vi får in ytterligare nya medlemmar kommer vi att ordna nya träffar, tillägger Elisabeth.
.
Elisabeth Hänström trefaldig Världsmästarinna 2009

Vad inte alla visste var att dagens tävlingsledare Elisabeth Hänström är trefaldig Värlsdmästarinna i Veteran-VM Alpint 2009. 

Tävlingen avgjordes i Italien och Elisabeth vann samtliga discipliner som ingår i
Veteran-VM. 

De tre disciplinerna är specialslalom, storslalom och super-G. Stort Grattis!


//Janne Runnding
..
Bildtext:.............
Världmastarinna....Elisabeth Hänström
_________________________________________________________


2009-06-03
JUNIORKOMMITTÈN ANORDNAR EN BYTARDAG DEN 6 JUNI.

Lördag den 6 juni har vi en bytardag på klubben. 

Från klockan 10.00 kan ni 
lämna in den golfutrustning 
som ni vill byta eller sälja.

Vår Pro Jon Sellén kommer att 
vara där och bl a hjälpa er att 
sätta priset.

Bytardagen håller på till kl. 14.00 
därefter kan ni hämta tillbaka ej 
sålda "grejor"

_________________________________________________________

2009-06-02
MISSA INTE! INFORMATIONSMÖTE FÖR NYA MEDLEMMAR!
.
Nya medlemmar är välkomna på informationsmöte och lunch med efterföljande spel söndagen den 7 juni.

Klockan 12.30 startar vi med information och lunch på Golfrestaurangen.

Klockan 14.00 går vi ut på banan och spelar scramble.

Anmälan senast den 4 juni klockan 16.00
Anmälan gör Du till Elisabet Hanström på telefon 070-362 88 11 eller på telefon 060-12 88 11, Du kan också skicka ett mail på adress:
Elisabet Hanström

Alternativ Birgitta Wimmercranz telefon 070-310 16 48 eller via mail:Birgitta Wimmercranz

Välkomna
_________________________________________________________


2009-05-13
BLI MEDLEM! TVÅ NYA MEDLEMSKATEGORIER SÄSONGEN 2009.
.
.


För spelsäsongen 2009 kan Sundsvalls Golfklubb erbjuda nya med- lemmar två nya medlemskategorier. Greenfeemedlemskap med greenfeerabatt och medlemskap utan medlemslån. 

Båda medlemskategorierna ger dig full tillgång till klubbens alla klubbaktiviteter. 

MEDLEMSKATEGORIER:

Greenfeemedlemskap för 900 kronor med möjlighet att köpa greenfeekort 5 ronder för 1 350 kronor eller 10 ronder för 2 500 kronor.

Fullvärdig medlem 4 600 kronor. (Utan medlemslån för år 2009) 

För mer information/medlemsansökan kontakta
Kennet Sandberg
Klubbchef

Telefon kansliet: 060-51 51 78
Mobil tel. 070-770 52 51

_________________________________________________________


Bilder från städdagarna 9-10 maj 2009
Bilder >>>
_________________________________________________________


2009-04-20
KLUBBENS HEAD GREENKEEPER KALLAR TILL STÄDDAGAR!
Stefan med personal kallar till städdagar lördagen den 9 maj och 
söndagen den 10 maj!
.

Bildtext: Head Greenkeeper Stefan Johansson laddar upp med krattor
inför städdagarna.


I fredags mötte jag Stefan med ett knippe krattor. På frågan vad gör du? - svarade Stefan och log. Nu är det dags för städdagar.

Snäll vinter med lite is och de sista dagarnas blåst har gjort att banan endast har fläckvis med snö. Jag ser fram emot en tidig vår, tillade Stefan. 

För att vi ska kunna börja spela så tidigt som möjligt behöver jag och min personal hjälp med att städa upp på banan. Kan du skriva något på hemsida så att medlemmarna kommer?

Ja! Jag skriver så fort jag kommer hem. Man säger inte nej till Greenkeepern. 

BOKA UPP! Lördagen den 9 maj och söndagen den 10 maj. Båda dagarna samlas vi utanför klubbhuset kl. 09.00. 

Kom och hjälp till!
Du/Ni som är med på städdagarna kommer att få chansen att deltaga i utlottningen av flera fina priser. Bland annat en övernattning för två på Ödlundska gården + en greenfeebiljett. Vi lottar också ut en natt på Best Western Hotel Baltic i Sundsvall i ett dubbelrum.

Fika från grillen och lunchbiljett får du också.

Ring och anmäl dig till Kenneth Sandberg på telefon
(kansliet) 060-51 51 78 eller bara kom.

// Janne Runnding

_________________________________________________________


2009-04-23
MISSA INTE! "GRAND OPENING 2009" den 25-26 april.
.
Nu börjar säsongen! Lördagen den 25 april klockan 10.00 öppnar vi shop och drivingrange.
.
Shopen Sundsvalls Golfklubb startar med en GRAND OPENING SPECIAL. 

Kom och se alla nyheter och gör klipp bland shopens starka öppningserbjudanden.
.
Klubbens Pro Jon och Lotta Sellén hälsar alla nya och gamla kunder välkomna.
_________________________________________________________


2009-04-06
SUNDSVALLS GOLFKLUBB FORTSÄTTER SIN JUNIORSATSNING!
Informationsmöte lördagen den 25 april kl. 11.00 i klubbhuset.
Gå in och läs på juniorkommitténs hemsida eller hämta inbjudan här! 

PDF-fil:
Hämta inbjudan >>>
_________________________________________________________


2009-04-06
BLIR DET GOLF I ÅR IGEN? 

Jag kommer regelbundet rapportera om banans status på hemsidan ända fram tills vi öppnar banan för spel. 

År 2007 hade vi vår städdag den 23 april och 2008 öppnade vi drivingrangen den 28 april. Efter städdagen den 5 maj spelade vi de första fem hålen. Följ med på hemsidan och upplev våren när den är som bäst.

Klubbens Head Greenkeeper Stefan Johansson kommer varje vecka mäta snödjupet på banan. Snödjupet mäts på plan yta på fairway hål 18. Du kan följa snösmältningen under bilden på Stefan i högermenyn.
.

Gå in och jämför bilderna från idag den 2009-04-06 mot ifjol den 2008-04-05. Bilderna är tagna nästan på dagen för ett år sedan. 

//Janne Runnding

.
Bilden är tagen den 2009-04-06     Bilden är tagen 2008-04-05


Gå in och titta på bilderna >>>
_________________________________________________________

2009-03-23

DET BLEV INGET ÅRSGREENFEESAMARBETE!

I februari i år tog vår klubbchef Kenneth Sandberg 
kontakt med Timrå GK och Öjestrands GC om ett 
årsgreenfeesamarbete. 

Sundsvalls GK föreslog ett årsgreenfeesamarbete 
som skulle innebära att alla medlemmar som tillhör 
Sundsvalls GK, Timrå GK och Öjestrands GC skulle 
få fritt spel på varandras banor mot en liten kostnad. 

För några veckor sedan sa Timrå GK nej och nu har 
också Öjestrands GC sagt nej!

Vi gör ett nytt försök till nästa säsong.

OBS! Greenfeesamarbetet mellan.........
Timrå GK, Öjestrand GC och Hussborg GK, 200 kronor 
för senior gäller alla dagar i veckan som tidigare år.

Ordinarie greenfee för klubbar utifrån 350 kronor.

//Janne Runnding

_________________________________________________________


2009-02-24
Årsmötet valde enhälligt Frank Carrick till ordförande.
Ombyggnationen av banan läggs på framtiden!
.

Arbetet med att planera för en ombyggnation kommer att fortsätta.

Styrelsen genom ordförande Frank Carrick informerade mötes-
deltagarna, att ombyggnationen av banan läggs på framtiden.

Däremot om länstyrelsen beviljar klubbens ansökan om bygdemedel, kommer styrelsen att fastställa ett startdatum för ombyggnationen.

Viktiga punkter i styrelsens beslut: Klubbens nya Head Greenkeeper Stefan Johansson måste få en möjlighet att se över banans status och att en Masterplan ska upprättas för en långsiktig planering.


Masterplan är ett styrdokument som upprättas för att fastställa banans utveckling. Man går igenom varje hål för sig från design, säkerhet till uppbyggnad för eventuella åtgärder.


Ordförande öppnade mötet
Klubbens ordförande Frank Carrick hälsade alla årsmötesdeltagare varmt välkomna och lämnade sedan över ordförandeklubban till för mötet vald ordförande Björn Ekman. Till mötessekreterare valdes 
Jan Runnding.

Därefter godkände mötet dagordningen och förvaltningsberättelsen. 

Under den ekonomiska berättelsen redovisade styrelsen för det sist förflutna räkenskapsåret ett positivt resultat.

Efter revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det sista förflutna räkenskapsåret beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Valberedningen lade fram förslag till styrelseledamöter
Valberedningens samtliga föreslagna kandidater Ordförande Frank Carrick, Kassör Per Myrström, ledamot Stefan Skansmo, suppleanter P-O Björner och Birgitta Rosén valdes enhälligt av mötet.
.
Styrelsens sammansättning år 2009
Ordförande Frank Carrick, Vice ordf. Sture Henningsohn, Sekreterare Jan Runnding, Kassör Per Myrström, ledamot Pär Gustafsson, ledamot Elisabeth Haraldsson, ledamot Stefan Skansmo, suppleanter P-O Björner och Birgitta Rosén.
.
Följande avtackades Kassör Anders Forhaug och Intendent Henrik Salmelin. Anmält förhinder. Ledamöter Jan Wedman, Mats Eriksson, Camilla Åstöm och Head Greenkeeper Mikael Nordberg.

//Janne Runnding
.
..
Bildtext: Fr.v Anders Forhaug avtackas av Ordförande Frank Carrick Bildtext: Fr.v Henrik Salmelin avtackas av Ordförande Frank Carrick.
_________________________________________________________


2009-02-07
KLUBBENS HEAD GREENKEEPER PÅ SKID-SM I SUNDSVALL
.
Under Skid-SM på Södra Berget passade jag på att träffa Sundsvalls GK`s nya Head Greenkeeper Stefan Johansson. 

Att Stefan var på Skid-SM var ingen slump. På fritiden har Stefan varit engagerad i skidklubben Piteå-Elit som vallarchef och han har även vallat för svenska A- och B-landslaget.
.
Bildtext: Fr.v Ordförande SvGK Frank Carrick och Head Greenkeeper Stefan Johansson under SM-dagarna på Södra Berget.

Stefan började sin golfkarriär 1990 då han efter studierna blev anställd som banchef på Piteå Golfklubb. Året efter 1991 gick Stefan Svenska Golfförbundets kurs för golfbanearbetare och år 1997 tog han HGU-examen, Högre Greenkeeperutbildning.

Sedan år 2003 arbetar Stefan som banchef på Albatross Golfklubb och den 1 mars börjar Stefan som Head Greenkeeper på Sundsvalls Golfklubb.

Stefan började spela golf 1972 och har idag HCP 8,2.


Jag passade också på att ställa några frågor till Stefan. Vi för ofta diskussioner med våra medlemmar om att renovera banan. Vilka erfarenheter har du av att renovera golfbanor?

- När jag var banchef på Piteå GK fick jag börja med att bygga ut från hål 9 till hål 18 och därefter hål 19 till hål 27. Under hela utbyggnaden var jag byggnadsledare för projekten.
.
När jag började på Albatross GK fick jag ansvaret att slutföra utbyggnaden av hål 19 till hål 27 som sedan invigdes året efter och samma år fortsatte jag med att bygga om greener och greenområden till USGA-normer på hål 1 till hål 18. Under den tiden renoverade vi också de flesta tees och dammar, tillägger Stefan Johansson.
.
Vad ska man tänka på vid renovering av golfbanor? Stefan blir tyst en stund och sen säger han - Mina erfarenheter sträcker sig från norr till söder. Jag vet att ingen bana går att kopiera utan varje bana har sin personlighet, den måste man ta hänsyn till avslutar Stefan Johansson SvGK`s Head Greenkeeper.
.
// Janne Runnding

_________________________________________________________


2009-02-13
VÅR KLUBBCHEF KENNETH SANDBERG! VEM ÄR HAN?
.
Kenneth Sandberg har tidigare varit egen företagare inom mode- 
branschen men kommer nu närmast från en tjänst som platschef på ArenaPersonal i Sundsvall.
.

Vem är du Kenneth?
Kenneth funderar en liten stund och säger. Jag tror att många känner igen mig både från modebranschen och föreningslivet. 

Under min tid inom modebranschen var jag ägare av butikerna Gul och Blå, VeroModa och Jack & Jones. 

Som person är jag serviceinriktad och gillar att sprida glädje omkring mig.

Jag gillar att träffa folk och är inte rädd för att prova på nya idéer som jag ser som utmaningar tillägger Kenneth.

Har du erfarenheter från föreningslivet?
- Föreningserfarenheter fick jag under de år jag var aktiv föreningsledare.
.

Under den tiden fick jag också möjligheten att gå många olika kurser. Idag är jag skidinstruktör, simlärare, idrottsledare och testledare.

Är det något du ser fram emot inför golfsäsongen?
-Ja! Jag vill att alla ska få möjligheten att spela på vår fina bana. 

Jag hoppas därför att vi kan erbjuda alla medlemmar som tillhör Sundsvalls GK, Timrå GK och Öjestrands GC fritt spel på våra banor för en liten kostnad, avslutar Kenneth Sandberg

//Janne Runnding
_________________________________________________________

 

 

 

 
Sundsvalls Golfklubb SundsvallsGK
Följ oss på