Baninfo

Vecka 29 (16/7-22/7)

Denna vecka har man lovat fortsatt värmebölja med upp till 30 grader varmt vilket innebär att vi kommer inte att göra några greenarbeten t.ex. vertikalskärning, lättdressning luftning etc.

Detta för att gräset är väldigt stressat i den höga värmen och det skulle medföra att vi skulle stressa gräset ännu mer. Med sand dressningen skulle det vara stor risk för brännskador på gräset.

Vi fortsätter vår bevattningsstrategi som betyder att vi startar bevattningen kl. 22:00 och den går fram till 06:30. Sista 1,5 timmen kommer bevattningen gå på  rangen och övningsfältet. Vi kommer även att behöva duscha greenerna mitt på dagen då det är upp mot 30 grader för att kyla ned dessa. Duschningen av greenerna kommer vi anpassa så långt som möjligt då inget spel är på greenerna eftersom vi kommer att handvattna ca 5 min.

 Klipptåg:

– Måndag klockan 05:00 – 06:00 från första tee.

– Onsdag klockan 05:00 – 06:00 från första tee.

– Fredag klockan 05:00 – 06:00 från första tee.

Startförbud råder mellan 04:50 – 06:00.

Klippning Driving Range:

Varje Tisdag mellan klockan 05:00 – ca 07:00.

Driving Rangen är stängd under klippning.

Banchef Stefan Johansson

e-post: banchef@sundsvallsgk.se