Svante Berggren

Ordförande
svante.berggren@gmail.com
072-242 67 85

Jonas Weiss Sandström

Vice Ordförande
jonas@kgsandstrom.se

Helen Moberg

Sekreterare
hpmoberg@hotmail.com

Henrik Montelin

Kassör
henrik.montelin@teliacompany.com

Ulf Södergårds

Styrelseledamot
ulf.sodergards@sweco.se

Mikael Sandberg

Styrelseledamot
mikael.s.sandberg@telia.com

Glenn Nylander

Styrelseledamot
glenn-nylander@gmail.com

Leif Sundberg

Suppleant
leif.sundberg1@gmail.com

Helen Bengtson

Suppleant
helena.bengtson01@gmail.com

Björn Berg

Ordförande valberedning
bjorn.berg@soderbergpartners.se
070-090 54 97

Mötesplanering

2018-03-26 Årsmöte och Konstituerande styrelsemöte

2018-04-23 Styrelseutbildning

2018-05-07 Styrelsemöte

2018-06-08 Kickoff för klubbens idéella och personal

2018-06-11 Styrelsemöte

2018-08-13 Styrelsemöte, Vision 50/50

2018-09-07 Styrelsemöte

2018-10-15 Styrelsemöte, 1:a budgetmöte

2018-11-12 Styrelsemöte, förbereda höstmöte, beslut om budgetförslag

2018-12-03 Höstmöte

2018-12-05 Styrelsemöte

2019-01-21 Styrelsemöte

2019-02-18 Styrelsemöte, förbereda vårmöte

2019-03-25 Vårmöte