Läget i dag oktober 2018

Vårt deltagande i Golfförbundets förändringsarbete Vision 50/50 pågår för fullt.

Styrgruppen har gått igenom första ronden och har ett första utkast till nulägesbeskrivning.

Tisdagen 25 september skapade vi en referensgrupp. Ett tjugotal personer hade anmält sig och deltog i en informationsträff.

Dessa personer kommer nu att få inloggning till utbildningsprogrammet och ska göra samma resa som styrgruppen.

Det finns plats för flera medlemmar att delta.

Är du intresserad så hör av dej till Birgitta Rosén på mail: br01524@gmail.com

Läs gärna mer på Golfförbundets hemsida:  https://golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/

 

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Vi på Sundsvalls golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 påbörjades i maj 2018 och är en utbildning och ett verktyg som vänder sig till golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!


Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället.  När klubben fick möjlighet att medverka i programmet så var det en självklarhet för oss att ta oss an en så aktuell och viktig fråga som jämställdhet. Det känns också naturligt med tanke på våra fina ungdomsverksamhet att vi sätter stort fokus på denna typ av frågor för att möta framtidens utmaningar. Vår förhoppning är att programmet ska öka förståelsen för jämställdhetsfrågor och därmed skapa en attraktivare miljö för alla våra befintliga som potentiella medlemmar.


Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Programmet har cirka 30 platser årligen och vi på Sundsvalls golfklubb anmälde oss till omgången 2018-2019. Klubbens Vision 50/50-grupp består av 10 personer.

Det är styrelsen (du hittar namnen på hemsidan under fliken Klubben) och Birgitta Rosén som har rollen som förändringsledare.

Vårt mål är att skaffa oss ny kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. En del i programmet är Redo för golf, en ny introduktionskurs för nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet. Läs mer på golf.se.


Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

 

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Birgitta Rosén, förändringsledare för Vision 50/50

Telefon 070-2434040

Mailadress. br01525@gmail.com