Dokument

På den här sidan kommer vi samla de dokument som finns kopplade till projektet som är av intresse för klubbens medlemmar.

Här hittar du en detaljerad pdf-bild över den plan vi har för banans utveckling, denna plan var underlag för föreningsstämmans beslut 16 mars 2021.

I det löpande arbetet med projektet så justeras detaljer i planen och här hittar du den senaste versionen.

Här hittar du den beskrivning som finns för genomförandet av banutvecklingsprojektet. Dokumentet togs fram som underlag inför föreningsstämman den 16 mars 2021 där beslut om genomförande av planen fattades.

Här hittar du en ”populärversion” av Masterplanen som är lättare att läsa och förstå hur det kommer att se ut i slutändan. I projektet så förändras kontinuerligt detaljer eftersom arbetet går framåt, det kan handla om en green som flyttas några meter eller en bunker som kommer till eller försvinner. Dvs inga stora förändringar men värt att känna till. Orsaken är att när vi jobbar med utformningen av våra hål så anpassar vi efter verkligheten istället för att strikt följa den ritning som finns för att uppnå bästa möjliga resultat. Det här är samma bild som kommer finnas på väggen till kansliet inom kort. OBS! Filen är ganska stor (13,5 mb) så det kan ta lite tid att tanka ner den. För bästa upplevelse kan det vara bra att spara en egen version på din dator eller surfplatta och öppna den i Adobe Acrobat, då verkar det fungera bäst.