Dokument

På den här sidan kommer vi samla de dokument som finns kopplade till projektet som är av intresse för klubbens medlemmar.

Här hittar du en detaljerad pdf-bild över den plan vi har för banans utveckling.
Sundsvalls GK Masterplan 20200809

Här hittar du den beskrivning som finns för genomförandet av banutvecklingsprojektet. Dokumentet togs fram som underlag inför föreningsstämman den 16 mars 2021 där beslut om genomförande av planen fattades.
Projektbeskrivning