Vanliga frågor

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna om banprojektet. Om du saknar någon fråga som du tycker ska besvaras här så maila till svante.berggren@gmail.com så kommer vi fylla på listan eftersom.

Vi har ju redan en master plan – varför kan vi inte använda den?
Den befintliga master planen togs fram 2009, den har vi jobbat utifrån och genomfört många av de beskrivna förbättringarna (exempelvis byggt om några greener och förbättrat säkerheten) och andra förändringar har avförts. Utvecklingen går framåt inom alla områden som handlar om golf – allt från banskötsel, miljöaspekter, utformning, spelbarhet för medlemmar osv. För att fortsätta vara en attraktiv klubb för medlemmar och gäster så behöver vi en ny plan för banan som blickar framåt.

Kommer banan stänga under ombyggnationen?
Enligt den plan som beslutades 16 mars 2021 så har vi delat upp projektet i två delar. I den första delen som är detaljplanerad så kommer vi kunna spela 18 hål under ombyggnationen. Kortare perioder kan det blir aktuellt med provisoriska greener, annorlunda hål-ordning eller andra tillfälliga lösningar. Vädret kommer styra gräsets tillväxt och kan påverka den tänkta planen.

Kommer medlemsavgifterna att höjas?
I genomförande för del 1 så kommer inte medlemsavgifterna att höjas med anledning av banprojektet. Vad föreningsstämman beslutar inför del två är inget som går att uttala sig om i dagsläget. Generellt så gäller att om vi kan stärka vår finansiering på ett eller annat sätt så kan projektet genomföras snabbare.

Måste vi göra hela ombyggnationen på en gång eller kan man ta det i etapper?
Vi har valt att dela upp ombyggnationen i två delar. I del ett så kommer nya hål 4, 6, 9, 10, 13, 14 och 17 att byggas om eller byggas nya, sedan tidigare är hål 2 & 3 ombyggda. Till del två så ska styrelsen ta fram en plan för resterande ombyggnationer av banan. Den planen ska beslutas på en framtida föreningsstämma och kommer anpassas efter vad som är genomförbart, praktiskt och ekonomiskt. Vi vill nog alla att det inte blir ett utdraget projekt så vi alla tillsammans bör fundera på hur vi kan hjälpa till för att det ska kunna genomföras så snabbt som möjligt.

Kan man stänga banan helt och göra ombyggnationen snabbt?
Ja det går rent praktiskt att göra, i processen fram till det nu fattade beslutet så har det framkommit ett tydligt önskemål från medlemmarna om att kunna spela 18 hål hela tiden, utifrån det så är projektet uppdelat i två delar och kommer därmed ta något längre tid.

Finns det möjlighet att göra par 71 istället för par 70?
Ja, det går att göra men enligt banarkitekten blir den lösningen inte lika bra. Den bästa lösningen är en bana med par 70. Vi har ett trångt markområde där det är svårt att förlänga banan på ett sätt som också blir bra. Vi har valt att prioritera en rolig bana med bra design före att uppnå par 71.

Hur ska vi finansiera ombyggnationerna?
I del ett kommer projektet i huvudsak att finansieras via eget kassaflödet, försäljning av tomter och lån från banken. Arbetet med att söka finansiering fortsätter och hittar vi andra finansieringskällor så har vi möjlighet att genomföra projektet snabbare, förbättra projektet ytterligare eller minska extern finansiering.

Hur blir det med dagens träningsområde?
Det befintliga träningsområdet behålls som det är och kommer att få närhet till range och övningsområde vilket gör att träningsytor håller ihop på ett bättre sätt. Hål 5b blir inte kvar som träningsyta, där kommer nya hål 4 att byggas.

Hur blir det med rangen? Kommer den att förlängas/förbättras?
Planen är att vi vänder på den så befintliga hål 17 och 18 blir range. Den kommer kunna användas från båda hållen samt ha plats för ungefär det dubbla antalet rangemattor, rangens längd kommer vara drygt 300 m.

Ingår det förbättring/upprustning av kiosken i planerna när banan görs om?
Bansträckningen görs om så man kommer tillbaka till klubbhusområdet och restaurang efter nio hål så det behövs inte någon kiosk där den är idag. Den befintliga byggnaden och kioskområdet kommer rivas och återställas.

Finns det inget alternativ att bygga om så lite som möjligt?
Vi har startat vårt arbete med att tänka fritt för att få med alla möjliga alternativ. Den stora planen har sedan ”kokats ner” till det viktigaste där vi tar hand om våra säkerhetsrisker, åtgärdar designbrister på vissa hål, bygger en ny range anpassad efter våra behov och inte minst planerar för behovet av ombyggnation av greenområden och bunkrar som på kort eller något längre sikt är i stort behov av renovering. Banan är byggd med gammal teknik och är nu snart 70 år gammal. Skulle vi minska ytterligare på vårt projekt skulle det innebära att de flesta av våra problem kommer finnas kvar och vi har därmed inte tagit ansvar för Sundsvalls Golfklubbs bana på lång sikt.

Alternativet att inte göra något – nollalternativ – har det beaktats?
Ja men att inte göra något är egentligen inte ett realistiskt alternativ.

Greenerna behöver åtgärdas, de blir sakta sämre och sämre då de är gamla och byggda på gammalt vis. Med nya miljökrav så får vi mindre verktyg för att hantera sjukdomar i gräs i framtiden. Vi har några allavarliga säkertsrisker främst kring rangen som måste åtgärdas. Om vi vill åtgärda det så blir det ett pussel att få ihop allt med vår begränsade yta. Man kan göra något lite här och där så det får bli som det blir men det är ett kortsiktigt val som inte är bra långsiktigt. Alternativt så gör vi något som blir riktigt bra. Masterplanen visar förslag på något som kan bli riktigt bra!

Ska vi behålla range på befintligt ställe?
Det bedömer vi inte som ett bra alternativ för framtiden då befintlig placering inte ger utrymme för förlängning/utökning av platser. Se tidigare fråga.

Har det utretts alternativ plats för klubbhus el range?
Banarkitekten har tittat på olika alternativ men detta är det bästa förslaget. Klubbhus, träningsområden och range samlat och med hål 1 och 18 nära. Vi har en unik möjlighet att hålla ihop allt kring klubbhuset för att skapa liv, rörelse och klubbkänsla, det ska vi vårda och utveckla. Slutligen skulle ett alternativ med att bygga ett nytt klubbhus bli mycket dyrt.

Kommer det att göras något åt befintliga fairways?
Ja, hela banan ses över, tex dränering, dressning. När vi byter ut material görs modernisering som underlättar banskötsel, vi kommer att återanvända material så mycket som möjligt.

Har vår greenkeeper varit med?
Ja absolut! Stefan Johansson, Anton Åhman, Lucas Åman Andreas Martinez, Niclas Olofsson, Svante Berggren och Mikael Sandberg har varit med från klubben. Sedan 1 april 2020 när Leif Naurin tillträdde som klubbchef så har han ersatt Niclas Olofsson i detta arbete. Styrelsen som helhet har också varit delaktig i arbetet.

Är vi oroliga för medlemsflykt under byggnation?
Vi hoppas verkligen att våra medlemmar stannar kvar i en klubb som satsar för framtiden! Vi har en plan för att kunna spela 18 hål under byggtiden och vi kommer få en anläggning i topp, att många väljer att byta klubb i det läget är inget som känns rimligt. Vid omröstningen på föreningsstämman så deltog ca 20 % av alla medlemmar (vilket är rekordmånga för en föreningsstämma) och ca 90 % av de som deltog röstade för att vi ska genomföra vår plan. Stödet från medlemmarna är därmed mycket tydligt och enat. Tillsammans kan vi nu göra detta till en stor framgång för klubben som vi kommer minnas under många år.

När tas beslut?
Föreningsstämman fattade beslut 16 mars 2021 att uppdra åt styrelsen och klubbledning att starta upp del ett av projektet är därefter börja planeringen för del två.