Här kommer vi att lägga in all information gällande banprojektet

Banprojekt 2.0 

Nu har ett tag gått sedan vi pausade förra Masterplanen. Arbetet med ett alternativ har pågått med oförminskad kraft. Vi är nu så långt gången så det är hög tid att presentera den nya masterplanen.

Det synpunkter som kom fram efter förra alternativet har tagits med som input till denna masterplan.

Fokus har legat på

 • Spelsäkerhet
 • Spelupplevelse
 • Bygga tee som passar alla HCP grupper beroende på slaglängd
 • Kunna fortsätta våran juniorsatsning och övrig träningsverksamhet
 • Förbättra träningsområden
 • Om möjligt ansluta hål 9 till klubbhuset
 • 18 hål spelbara under ombyggnaden
 • Värna om dagens närhet till range och övrigt runt klubbhuset

SuGK-MP-Par70-20200703

I detta alternativ ser vi att fördelarna överväger nackdelarna som finns med alla förslag. Med detta förslag skapar vi möjligheter att fortsätta utveckla våran verksamhet i samma anda som i dag

Ni är välkomna att maila eventuella frågor till mikael.s.sandberg@telia.com eller besöka mig på klubben. Vi ser dock helst att ni bokar in er på de extra möten som vi bokat in fredag 31/7 och söndag 2/8.

Med vänlig hälsning

Mikael

Äldre information som tidigare lämnats (Till delar inaktuell, kvar tillsvidare)

Pierre Fulke presenterade det förslag till Masterplan han och Adam Mednick skissat på under 2018.

Ni kan följa dessa länkar för att se presentationen.

SundsvallsGK-MP-Pres-20190325

SuGK-MP-Par70-20190325

Vi fick gehör av stämman att ta fram finansieringsplan för ombyggnad av hål 3 green, denna green vill vi flytta i närheten av hål 4 fairwaybunker (se skiss) vi byter då hål 3 från ett par4 till ett par5, samt gör om hål 4 till ett par4 (se skiss).

Vi kommer att kalla till en extra stämma då detta inte fanns med i budgeten som klubbades igenom på höstmötet 2018. Mer information kommer löpande.

Vi kommer att skicka ut all information fortlöpande under hela processen.

Frågor & Svar

Vi har ju redan en master plan – varför kan vi inte använda den?

Den befintliga master planen togs fram för ganska många år sedan och den har vi jobbat utifrån och genomfört många av de beskrivna förbättringarna (exempelvis byggt om några greener och förbättrat säkerheten)

Utvecklingen går framåt inom alla områden som handlar om golf – allt från banskötsel, miljöaspekter, utformning, spelbarhet för medlemmar osv. För att fortsätta vara en attraktiv klubb för medlemmar och gäster så behöver vi en ny plan för banan som blickar framåt.

Kommer banan stänga under ombyggnationen?

Vi kommer att få två olika förslag från banarkitekten och hur och vad vi väljer att genomföra är ett beslut som vi i klubben tar på en årsstämma. Att ha en spelbar bana för våra medlemmar under hela processen är med i planerna, men delar av banan stängs under ombyggnationen för att möjliggöra arbetet optimalt. De förslag som är presenterade gör att vi kan spela 9 resp. 11 hål.

2 ½ år efter start är allt klart om vi tar det i två etapper. Det tar tid pga grästillväxten.

Kommer medlemsavgifterna att höjas?

Vi har inte tittat på detaljerna för finansieringen ännu, det finns många alternativ att utreda där. Driftkostnader är något som analyseras löpande och budgeteras för inför varje år.

Måste vi göra hela ombyggnationen på en gång eller kan man ta det i etapper?

Ska vi lappa och laga banan eller satsa på renovering? Det börjar bli nödvändigt att renovera framförallt greenerna eftersom banan är gammal och byggd enligt gammal teknik. Vi får begränsade möjligheter att sköta greenerna enligt nya miljökrav och att upprätthålla den kvalitet vi önskar blir svårt.

Att göra renoveringen etappvis går absolut, men rekommendationen är att inte dra ut på det alltför många år då det innebär extra igångsättningskostnader varje gång. 

Kan man stänga banan helt och göra ombyggnationen snabbt?

Ja det går att göra. Om vi får tag på tillräckligt många resurser/maskiner kan vi stänga banan helt och göra ombyggnationen på ett år. Risk dock med tanke på vädret.

Finns det möjlighet att göra par 71 istället för par 70?

Ja, det går att göra men enligt banarkitekten blir den lösningen inte lika bra. Den bästa lösningen är en bana med par 70. Vi har en tight bana där det är svårt att förlänga inom de befintliga områdena.

Hur ska vi finansiera ombyggnationerna?

Vi har inte tittat på detaljerna för finansieringen utan det ska vi sätta igång med nu. Finns många alternativ att undersöka innan beslut kan fattas:

 • Bidragsansökningar (för studios, tillgänglighetsanpassning, träningsområden etc.)
 • Markförsäljning
 • Externa lån
 • Allmänna arvsfonden
 • Bygdemedel
 • Investeringsbidrag

Vi ska jobba vidare med en plan som tar oss hela vägen. Tidigast i höst kan beslut tas.

Hur blir det med dagens träningsområde?

Det befintliga träningsområdet behålls som det är och kommer att få närhet till range och övningsområde vilket gör att träningsytor håller ihop på ett bättre sätt.

Hål 5b blir inte kvar som träningsyta.

Hur blir det med rangen? Kommer den att förlängas/förbättras?

Förslaget i Masterplan innehåller en helt ny range. Planen är att vi vänder på den så befintliga hål 17 och 18 blir range. Plus att den kan användas från båda hållen (300 m lång)

Ingår det förbättring/upprustning av kiosken i planerna när banan görs om?

Bansträckningen görs om så man kommer tillbaka till klubbhusområdet och restaurang efter nio hål så det behövs inte någon kiosk där den är idag.

Finns det inget alternativ att bygga om så lite som möjligt?

Bedömningen är gjord utifrån vad man har framför sig som banarkitekt. Har med i åtanke vår framgångsrika juniorverksamhet och att bygga för framtiden. Bevara den fina stämningen på klubben. Banan är byggd med gammal teknik och det finns tydliga behov av renovering, inte minst av greener och bunkrar. Dessutom finns brister i rangen och en del säkerhetsaspekter på nuvarande bansträckning som behöver åtgärdas.

Om man bantar ner alternativen gör det inte så mycket för kostnaderna.

Det blir billigare etableringskostnad för projektet om ombyggnationer görs på ett/få tillfällen.

Alternativet att inte göra något – nollalternativ – har det beaktats?

Att inte göra något är egentligen inte ett realistiskt alternativ. Några hål samt rangen är dåliga, likaså infarten till banan.

Greenerna behöver åtgärdas, de blir sakta sämre och sämre då de är gamla och byggda på gammalt vis. Mindre verktyg för att hantera sjukdomar i gräs i framtiden.

Vi behöver göra åtgärder och det är ett pussel att få ihop allt. Man kan göra något lite  är och där så det får bli som det blir. Alternativt så gör vi något som blir riktigt bra. Masterplanen visar förslag på något som kan bli riktigt bra!

Ska vi behålla range på befintligt ställe?

Det bedömer vi inte som ett bra alternativ för framtiden då befintlig placering inte ger utrymme för förlängning/utökning av platser.

Har det utretts alternativ plats för klubbhus el range?

Banarkitekten har tittat på olika alternativ men detta är det bästa förslaget. Klubbhus, träningsområden och range samlat. Hål 1 och 18 nära. Mer öppet runt klubbhuset.

Kommer det att göras något åt befintliga fairways?

Ja, hela banan ses över, tex dränering, dressning. När man byter ut material görs modernisering som underlättar banskötsel. Återanvändning av material sker så mycket som möjligt.

Har vår greenkeeper varit med?

Ja absolut! Stefan Johansson, Anton Åhman, Andreas Martinez, Niclas Olofsson och Mikael Sandberg har varit med från klubben.

Medlemsflykt under byggnation?

Vi hoppas verkligen att våra medlemmar stannar kvar i en klubb som satsar för framtiden!

Vi har nära samarbete med Öjestrand, samråd sker löpande. Samråd sker även med andra klubbar i distriktet.

När tas beslut?

Hål 3 måste vi göra något åt så det beslutet måste vi ta inom kort. Om vi väljer att bygga om hål 3 och 4 enligt skiss i masterplanen så passar det in i alla ombyggnadsförslag så oavsett hur och när vi går vidare så funkar det. 

Utveckla golfbanan

Utveckla banan och träningsytor. Mer plats för alla gammal som ung att träna på.

Behålla/öka marknadsandelar

Bästa klubben i regionen, bygga för framtiden 

Attraktiv för medlemmar

Renovering görs i första hand för oss medlemmar.

Drar med sig positiva effekter även för shop och restaurang

 Attraktiv för gäster

Öka greenfeeintäkter. Tydlig ökning kan ses efter ombyggnationer.

Driftseffektiv

Resursoptimering, enklare skötsel efter renoveringar 

Anpassa för modern golf

50/50, ung som gammal, nästa generation

Golfupplevelse, spelupplevelse

Större antal tee-ytor

För vem?

Medlemmar, gäster, gammal som ung, nästa generation golfare, 200+ juniorer.

Omfattning?

Ser över hela golfbanan. Allt som gagnar spelupplevelsen. Ytor. Bunkrar. Alla 18 greener och områden omkring ses över och görs om. Bygger främre tee på alla hål.

Återplantering av träd (dock ej poppel). Föryngring.

Det blir en naturlig passage förbi klubbhuset efter 9 hål.

Förslaget blir en bana med par 70. Fokus på att få bort spretighet och de lite sämre hålen. Fantastisk miljö. Vacker bana, fina vyer, dammar, träd, Ljungan, bra finish.

Skissat på nygammal design på bunkrar (liknande gamla bilder från banan). Fler dammar.

Fler träningsområden, många olika greener för putt, pitch, nån med konstgräs för att förlänga säsongen. Range – dubbelsidig.

Förslaget innehåller även möjligheter till markförsäljning – tänkbart för tomter/bostäder. Förhandsbesked från SCA att de godkänner att vi fortsätter utreda detta (står i gamla kontrakt m SCA ang marken). Kommunen har även kontaktats med positivt gensvar.

Är det bra att starta med ett par 3 hål

Vi ringde till tre Golfklubbar som har start med par 3 hål.

Vi har pratat med Nick Potter på Strands GK -Vi har 10minuters starttids mellanrum och det enda vi ser är att spelarna kan starta förtidigt då det är tomt på green.

Vi ringde Kungsbacka GK och pratade med Lollo som är pro – De har också 10minuters starttid och jag fick samma svar där, det kan bli kö på hål2 om de inte håller sin starttid och startar för tidigt på hål1.

När vi pratade med Linda på Visby GK så undrade hon bara vad problemet skulle vara, det är klart på green och håller jag min starttid så är det jättebra att starta med par3.

En fördel för sponsorer vid tävling är att det är nära till klubbhuset med ett par3 som start (närmast hål tävling)