Nyheter kring banprojektet

På denna sida kommer vi publicera ett löpande nyhetsflöde med aktuell status kring banprojektet. Förhoppningsvis ska det ge dig en bra bild av vad som händer på klubben även om du inte har varit på plats. Om det är något du vill att vi berättar om här eller har bilder eller filmer som passar in i flödet så maila gärna svante.berggren@gmail.com så lägger vi till det.

Kortare filmer, bilder och statusuppdateringar kommer också att uppdateras på klubbens Instagram för banan. Följ gärna kontot @sundsvallsgolfklubb_banan

2021-10-12 – Nu rullar maskinerna in…

Under måndagen så började maskinerna rulla in på klubben för att börja arbeta med klubbhusområdet. Vi börjar med att täcka av och frilägga hela området från asfalt, gräs, betong och annat. Därefter ska vägen från nya hål 9 färdigställas och när vi ändå är i området och kör med dessa tunga maskiner så kommer tee nr 1 att renoveras. Det innebär i sin tur att vi om några dagar kommer att spela hål 1 med framflyttad tee och att det kan bli en omväg från parkeringen till första tee. Det är viktigt att vi respekterar avspärrningarna så inga olyckor sker. Det är ett arbetsområde med stora tunga maskiner där det är lätt hänt med olyckor om vi golfspelare inte tar ut ett rejält avstånd. Följ den snitsling/bana vi sätter upp för att hitta rätt. Det kommer tyvärr att bli rejält stökigt runt klubbhuset den sista tiden av säsongen men det är av stor vikt att arbetet sätter fart så vi hinner det som vi vill innan vintern slår till. Vi ber om ert tålamod och tänk på banans öppning till våren om det blir till stort besvär. Vi får snart vår belöning.

Avverkning av träden på nya rangen är försenad några dagar men vi hoppas och tror att det arbetet startar inom de närmaste dagarna. Alla träd ska inte bort utan ett urval blir kvar så det blir fint på vår ny range.

Så snart vägen från 9:an och första tee är klar kommer vi sedan att börja med nya rangen och övriga delar av klubbhusområdet. Som meddelats tidigare är det viktigt att vagnsbodar och andra förråd töms då vi inte kan garantera tillgång till dessa när grävmaskinerna arbetar.

Ännu är det några få veckor kvar av säsongen så passa på en sista sväng att spela i det fina höstvädret!

2021-10-04 – Nu startar del 2 av projektet

Nu är det äntligen dags att sätta igång arbetet med del 2 av projektet som kommer göra att vi får ett annat flöde när vi spelar banan men också att vi får en ny fin range och får spela våra nya hål. I första skedet så monterar vi ner nuvarande klubbhusområde och först av allt är rangetaket. Det hoppas vi delvis kunna återanvända så det sker med omsorg så att inget går sönder i onödan. Om du kommer sakna håll 18 och framförallt green 18 så kommer den återfinnas på Hussborg. Vi har ingen användning för gräset på den greenen då det är fel sorts gräs men Hussborg kommer att använda det till att reparera sina greener mm. Under måndagen så var de på plats och hämtade gräset.

Inom de närmaste dagarna kommer vi avverka träden mellan 17 & 18. En del träd kommer så klart sparas för att förhöja upplevelsen på rangen. Tanken är också att vi ska återanvända en del träd till bänkar och skyltar, det förutsätter dock att de inte är drabbade av röta. Återstår att se hur fräscha de träd vi vill använda är.

2021-09-22 – Nyhetsbrev

Dags för start av del 2 av projektet

Tiden går fort och vi börjar närma oss start av del 2 i projektet. I kulisserna pågår ett intensivt arbete för att förbereda inför det som ska göras. Det är både ritningar som ska på plats och entreprenörer som ska anlitas. Otroligt många detaljer som det ska beslutas om så att den slutliga utformningen blir så bra och genomtänkt som vi hoppas på.

Som vi sagt tidigare så är den största och viktigaste delen att vända rangen. Det handlar dels om att montera ner den befintliga rangen för att sedan färdigställa nya hål 10. Den stora delen dock är att bygga den nya rangen och därmed också utforma klubbhusområdet med gångvägar, ny studio, utslagsplatser, övningsgreener, planteringar, sittplatser. Förutom det uppenbara så ska dräneringar, eldragningar, vattenledningar, markens lutning och mycket annat också på plats.

I den här delen av arbetet så ska vi även bygga ytterligare tee vid nya hål 10, 13 och 14. Det tee som vi börjat med för hål 17 ska färdigställas. För den som undrar så kommer green 17 och hål 6 enligt planen byggas till våren. Nuvarande hål 7 (blivande hål 6) är fortfarande en öppen fråga hur vi ska hantera, dels utifrån Länsstyrelsens beslut, dels placering av tee och utformning av green. Eftersom vi kan spela banan med nuvarande sträckning för hålet så brådskar vi inte till beslut. Vi kommer också åtgärda dammen vid 3:an där vattnet tyvärr rinner ur som du kanske noterat.

Sammantaget kommer vi därmed till våren ha en ny bansträckning där hål 4, 9, 10, 13 och 14 är helt nya hål. Hål 17 kommer att färdigställas under våren men den nya greenen kommer att tas i spel senare på säsongen. Fram till dess spelas hålet så som par 4 precis som det spelas den här säsongen (hål nr 13). Förutom det kommer vi ha en ny range och en ny utformning av klubbhusområdet. Visst är det en spännande vår och säsongsöppning att se fram mot?!

Arbetet kommer vi starta igång den 4 oktober. Eftersom den nya rangen är placerad rakt över green 18 och fairway på hål 17 så kommer vi därmed spela till hål 16. Vi vet att det är olyckligt men känner att det är viktigt att komma igång med arbetet i tid innan vintern kommer så vi hinner med det som krävs. Vi får alla tillsammans hoppas på en mild vinter med lite snö, det skulle underlätta för oss.

Träden vid hål 17 och 18

Vi har några tankar kring att återanvända de träd som planterades mellan hål 17 och 18 på 50-talet. Vi behöver därför hjälp att hitta någon som kan hjälpa oss att såga dessa till grova plank. Vi har en lösning för det men det innebär att det ska transporteras till annan ort vilket driver onödiga kostnader. Känner du till någon som har en transportabel såg (Logosol eller liknande) eller en ”bondsåg” i närheten av klubben som vi kan använda oss av så tipsa oss gärna så kan vi förhoppningsvis spara en del transportkostnader. Skriv i så fall till klubbchef@sundsvallsgk.se

Länsstyrelsen

Så som vi informerat om så har Länsstyrelsen stoppat vårt arbete med en väg mellan verkstaden och övre parkeringen. Enligt vår uppfattning så håller vi oss inom de ramar som är ok från Länsstyrelsen. Vi följer så klart utredningen och återkommer så snart vi vet mer. Det är värt att påpeka att det endast är den delen av projektet som påverkas och vår tillfälliga lösning om utredningen drar ut på tiden är att använda vår vanliga väg. Inte den bästa lösningen tycker vi men så klart ett fullgott alternativ.

Hjälpa till i projektet?

Under hösten så kommer det sannolikt behövs fler händer i arbetet. Det kan dels handla om att torva av gräs så som vi gjorde när vi byggde om green 3 och hämtade gräs från övningsområdet. Det kommer också behövas extra insatser i att dra ris exempelvis runt hål 9 på berget. Om du känner att du vill bidra på något sätt i projektet så prata med Leif, vi är några få som ägnar en hel del tid för att få detta genomfört och extra insatser behövs alltid.

2021-09-17 – Länsstyrelsen stoppar vårt vägbygge

Just nu pågår förberedande arbete inför höstens arbete med att vända rangen och färdigställa de nya hålen inför vårens öppning. I ett tidigt skede har vi arbetat för att bygga en ny väg upp till vänster strax innan verkstaden för att via den vägen komma till vår övre parkering. Syftet är främst att leda bort trafik från nuvarande infartsväg för att kunna montera ner våra skyddsnät runt rangen (och i framtiden längs höger sida på blivande hål 10).

Lösningen har varit med på våra tidigaste ritningar och under hela vårt förberedande arbete. Under sommaren 2020 så tog vi kontakt med Länsstyrelsen för att säkerställa att banprojeket var möjligt med tanke på de fornlämningar som finns på golfklubbens område och då i närheten till det tilltänkta nya hål nio’s placering. Samtidigt så ville vi utreda att det inte fanns några hinder att stycka av tomter och bygga nya småhus inom golfbanans område, samt anlägga ny infartsväg via övre parkeringen. Vår ambition har självklart hela tiden varit att genomföra vårt arbete på ett sätt som inte på något sätt går mot Länsstyrelsens önskemål för att skydda de fornlämningar som finns på vår mark. Länsstyrelsens inställning i första skedet var att skydda markerade områden samt relativt stora områden utanför det som är markerat. Vi bjöd därför in Länsstyrelsen till samråd och rundvandring på klubben för att visa och berätta om våra tankar och planer. Efter besöket fick vi ett skriftligt besked att Länsstyrelsen godkände våra planer under förutsättning att vi håller ett säkerhetsavstånd på minst 10 m från de sedan tidigare markerade fornlämningarna.

Fredagen den 10 september besökte Länsstyrelsen klubben för att kontrollmäta de markeringar som finns för fornlämningarna. Vid besökte beslutade Länsstyrelsen att avbryta det påbörjade vägbygget då de anser att vi är för nära befintliga fornlämningar. Just nu avvaktar vi Länsstyrelsen utredning för att därefter utvärdera våra möjliga alternativ. Så snart vi har möjlighet kommer vi informera om Länsstyrelsens beslut och hur vi går vidare. 

Länsstyrelsens beslut påverkar endast den nya vägen upp till den övre parkeringen. Vårt arbete med att avveckla den gamla rangen och bygga en ny samt färdigställa och därmed kunna börja spela på våra nya hål till våren går enligt plan och ska inte påverkas av detta beslut. I det fall Länsstyrelsen väljer att stå fast vid sitt beslut eller att utredningen drar ut på tiden kommer vi därför att använda vår befintliga infartsväg. Vår förhoppning är att vi kommer att hitta en lösning tillsammans med Länsstyrelsen som båda parter är nöjda med.

2021-08-29 – Historisk spaning

I samband med att vi bygger om våra golfbana så har vi inom projektet också funderat om vi på något sätt kan tillvarata vårt historiska arv som Sveriges 40:e äldsta golfklubb. Vi tänker främst att det kan vara inspiration till skyltar, teemarkeringar, bänkar, papperskorgar med mer. Vi har tittat dels på de bilder vi har själva på klubben men också i kontakt med Sundsvalls Tidning. Vi har även varit i kontakt med Bengt Larsson på Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

Just nu jobbar vi för att försöka göra något spännande av de träd vi har på den blivande rangen. Några få träd ska vara kvar men de flesta kommer avverkas. Vi får se om vi kan hitta en bra lösning till en rimligt peng med dessa träd. I vanliga fall så flisas denna typ av träd och det känns synd med tanke på den historia som finns kring klubbens träd som planterades på 50-talet för att rama in hålet och består av många olika trädsorter. Vi återkommer om vi kommer i mål med våra tankar och lyckas hitta ett användningsområde för träden.

Oavsett det så tänkte jag dela med mig av Bengt Larssons målande beskrivning av hur det var att spela golf på 40- och 50-talet. Vi har även fått några bilder från den tiden, samtliga bilder kommer från Göteborgs Golf Klubbs bildsamling. Att skapa en miljö anpassad för flitig rökning det tror jag nog inte men det är intressant hur det fungerade då med tee-kulor, bänkar och skyltning eller för den delen möjligheten att få tillbaka sin boll. Lite förvånande att se att det inte var helt ovanligt med utslagsmattor på tee.

Bengt Larsson skriver:

På 50-talet var det i allmänhet ganska dåligt skyltat. Det förekom nästan inga skyltar. Och absolut inte vid dam-tee. Vid varje tee förekom en eller två fyrkantiga konisk lådor där man kunde slänga skräp, avbrutna pegar och fimpar. Ibland hade man sand i lådorna för att bättre skulle kunna fimpa. Man rökte mycket på banan. (Lådorna kunde ibland också fungera som tee-markering om jag inte minns fel, men klot var annars det som gällde.)Teemarkeringar var således i allmänhet kulor eller klot i olika färger. I allafall på Hovås var det gula klot vid back-tee och vita vid herr-tee dvs. tvärtemot vad det är idag. En och annan bänk av enkel modell kunde förekomma. Någon servering efter 9 hål förekom inte.

Varje spelare/medlem hade sin egen unika märkning av sina bollar. Exempelvis kunde herr Hansson ha märkningen H3 som han märkte sina nyköpta bollar med. (Fanns någon nagellacksliknande färg hos caddie-mastern.) Den som hittade en H3-boll eller annan märkt boll lämnade in den till caddie-mastern och fick 15 öre och herr Hansson fick tillbaka sin boll från caddie-mastern för 25 öre.

2021-08-26 – Dammen vid 10:an och Tee 17 (igen)

Jobbet flyter på och här kommer en bild som visar hur det såg ut på morgonen. Dammens form är klar. Massorna ska flyttas till nya tee 17 (vid nuvarande tee 8) och området ska snyggas till så vi kan så nytt gräs.

2021-08-24 – Dammen vid 10:an och tee 17

Efter att vi som arbetat som mest intensivt med projektet har haft ca en månads paus för att samla oss och följa tillväxten på våra nya greener har vi nu smugit igång lite smått. Som du kanske sett har vi sedan några dagar en grävare på plats som ska slutföra dammen vid 10:an och påbörja bygget av ny tee till hål 17. Vi har också börjat arbetet med att planera hösten och vårens arbete. Preliminärt kommer vi att köra igång igen den 1 oktober med höstarbetet. Det kan vara så att vi börjar med några mindre delar tidigare om de inte stör spelet för mycket. Rapporteringen på hemsidan blir fortsättningsvis sporadisk och så återkommer vi mer regelbundet i oktober när vi sätter fart med arbetet igen.

2021-07-26 – Första klippningen

Idag klipptes våra ny hål för första gången. Tillväxten är god och det ser väldigt lovande ut.

2021-07-20 – Drönarfilm

Idag bjuder vi på en bonus med en drönarfilm från i fredags över hål 9

2021-07-19 – Instagram

Eftersom vi nu går in i en period där det inte händer riktigt lika mycket på banan utan det mest spännande är att se att det blir grönare och grönare så kommer uppdateringarna på den här sidan att pausas en stund. Händer det något särskilt så skriver vi så klart men annars kommer vi ta upp en tätare rapportering till hösten när nästa steg startar igång. Under tiden så följer du utvecklingen på vårt Instagramkonto ( @sundsvallsgolfklubb_banan ) där banpersonalen kommer uppdatera med jämna mellanrum hur det utvecklar sig. Har du inte Instagram kan du ändå följa flödet via hemsidan under Banan/Instagram eller via den här direktlänken.

2021-07-18 – Veckosummering vecka 28

Så har vi kommit till tidpunkten när våra gästarbetare har lämnat klubben. De 5 hålen som byggts är nu klara och överlämnade till vår egen banpersonal. Nu gäller det att våra och sköta dessa så grästillväxten blir bra och redan nu så börjar de hål som såddes först bli riktigt gröna. Det är fortfarande glest mellan grässtråna men det som kommit upp är flera centimeter långt så det växer på bra!

2021-07-11 – Veckosummering vecka 27

Vi börjar närma oss slutet av den här delen av projektet. Nya hål 9, 10 och 14 är nu sådda och på hål 9 som såddes först kan man nu se att det börjar grönska. Verkligen kul att följa hur det har växt fram under veckorna och nu blir slutresultatet tydligt. Förutom nämnda hål så är också tee-områdena för nya hål 4 och hål 8 (idag hål 4) börjar också bli klara. Det är fortfarande en del arbete kvar på hål 4 och hål 13. Förmodligen slutförs de under kommande vecka och sedan är det tänkt att den sista personen från arbetslaget kommer lämna klubben den 20/7 vilket faktiskt är bara lite drygt en vecka bort.

Nytt inför golfveckan är att vattenhindret på höger sida om hål 3 nu har fyllts upp med vatten och området därmed är ett rödmarkerat pliktområde.

2021-07-05 – Sådd av hål 9

Först måste jag tyvärr påminna om att det är absolut förbjudet att slå över nätet. Än så länge har inga olyckor skett men vi kan också konstatera att det inte efterlevs. Det är oavsett om det är personal på hålet eller inte förbjudet att slå över nätet. Dels så klart för att inte riskera träffa personal men också för att den yta vi förbereder för det nya hålet är känslig och kommer bli ännu mer känslig under den första perioden efter sådd. Om detta inte sköts kommer vi direkt stänga rangen då vi inte vill riskera att få problem med tillväxten efter sådd. Rangen hålls då helt eller delvis stängd tills dess att området har växt på sig tillräckligt för att tåla att det landar bollar i området.

Idag har vi startat sådd av gräs på hål 9. För att minska risken för missväxt tex genom att gräsfrön blåser bort eller regnar bort vid kraftigare nederbörd så sår vi med sprutsådd. En metod där gräsfrön blandas med en typ av cellulosa som i sin tur binder ihop gräsfröna men också håller fukten för att skapa en bra miljö för gräsfröna att gro på ett bra sätt de första dagarna. När det väl har rotat sig så kommer det bli mindre känsligt men genom den här metoden så hoppas vi klara den första känsliga perioden på bästa sätt.

2021-07-04 – Veckosummering vecka 26

Den här gången blir det en ganska kort veckosummering eftersom inte så mycket nytt händer på banan just nu, vi arbetar vidare med samma saker som beskrivits tidigare, dvs dränering, bevattning och fylla på såbädd. Så arbetet flyter på och det bästa sättet att berätta om det är genom de bilder vi visat tidigare och tre nya filmer från igår som visar statusen på hål 9, 10 och 14. Det börjar verkligen likna något! Vi närmar oss sådd, kanske redan till veckan på något av hålen.

Hål 9
Hål 10
Hål 14

2021-07-02 – Status – Bilder

Här kommer en statusuppdatering från idag fredag hur det just nu ser ut på de 5 hålen

Hål 4

Hål 9

Hål 10

Hål 13

Hål 14

2021-06-29 – Nya bilder

Här kommer några uppdaterade bilder från hål 9 och 10. Green 10 blir välbevakad med 3 bunkrar på höger sida och dammen på vänster sida. Ett kort par 4 kan vara lockande för den långtslående men det finns många utmaningar med det också… De nya bunkrarna blir verkligen snygga! På hål 9 förbereder vi det sista för sådd.

2021-06-27 – Veckosummering vecka 25 (uppdaterad med bilder 28/6)

Den här veckan har det inte kommit några delrapporter eftersom jag varit på resande fot. Här kommer en kort beskrivningen av läget på de olika hålen och lite bilder så du ser hur det ser ut om du inte har möjlighet att besöka klubben för tillfället.

Hål 4

I mitten av veckan började Graham med området och nu är formningen i princip redan klar. När han inte stöter på problem som berg eller vattenledningar så går detta arbete relativt snabbt. Nästa steg här blir jobba med dränering och bevattning men det dröjer nog en stund eftersom de som gör det har fullt upp på andra områden.

Hål 9

Det här är det hål vi nu kommit längst med. Stora delar av såbädden är på plats, bunkern är klar, bevattning är klar och dräneringen är klar. När hela såbädden är utforslad på hålet så kommer hela området finjusteras för att sedan sås med gräs.

Hål 10

Här är utformningen av greenområdet klart, dräneringsrör och dräneringsgrus är på plats, bevattningen är klar, bunkrar är byggda, det är en del arbete kvar med dammen samt att såbädden ska på plats innan det är klart för sådd.

Hål 13

Här har vi det område där vi har kommit kortast eftersom den påbörjades senast och blev en del i den justeringen av ursprungsplanen vi hade. Här har vi sedan tidigare sprängt av berget för att få ner greenen i den nivå vi vill ha. Greenområdet är grovschaktat och i nästa steg så kommer greenområdet formas.

Hål 14

Som tanken är så kommer det här bli vårt signaturhål med sin fantastiska placering vid älven och vid en avskild del på banan. Att stå nere på greenområdet är faktiskt en speciell upplevelse, avskärmat från resten av banan med närheten till vattnet, det ska bli spännande att spela hålet till våren. Ca 120/90 meter till en ganska liten green bevakad av 5 bunkrar och med tätt buskage till höger så ska man nog inte förvänta sig ett enkelt hål. Här har vi justerat utformningen av greenområdet flera gånger faktiskt för att det ska bli perfekt. Senast är att det har tillkommit en bunker till vänster om greenen som har till uppgift att stoppa bollar från att studsa in i skogen. En justering som kan vara svår att se på ritbordet men på plats i verkligheten känns helt naturlig. En del arbete återstår med bevattning, dränering mm innan det är dags för såbädd och sådd.

2021-06-20 – Veckosummering vecka 24

Ännu en vecka har gått och när det är dags för söndagens veckosummeringen så inser man att tiden rullar på fort. Jag tror jag skrivit det förut men nu är vi inne i en mycket intensiv period, den som besökt klubben i veckan har nog inte undgått att märka det. Igår lördag morgon när jag var på klubben senast så pågick arbete på samtliga områden. Vi har i slutet av veckan fått ytterligare arbetskraft på plats. De som nu ska bygga bevattningsanläggningen, bunkrar, dränering och slutligen se till att såbädden kommer på plats är nu här. Mest påtagligt blev det i och med att 1:ans tee spelats framflyttad de senaste dagarna. Här ansluter vi bevattningen för hål 9 till stamledningen nere på artons fairway. Inom kort kommer 1:ans tee att spela från ordinarie plats.

På området vid blivande hål 4 så byggs just nu nya teeområden, både för hål 4 men också hål 8. Det ingick inte i den ursprungliga planen men genomförs redan nu eftersom maskinerna är på plats i området. På så sätt blir det en effektivare lösning och vi behöver inte dit med maskinerna igen och slipper därmed de körskador som uppstår. För den som upplever banan kort som framförts ibland rekommenderar jag att prova nya back-tee för blivande hål 8 (nuvarande 4). Då får du möjlighet att spela en par 5 som kommer att vara ca 530-540 meter, den längden räcker som en rejäl utmaning längdmässigt för de flesta.

För hål 9 så är nu stora delar av såbädden på plats, ännu så länge bara i högar men kommer att jämnas ut till ca 3 dm såbädd över hela området. Innan det är dags för den delen ska först bevattningen på plats och det pågår som sagt just nu. Såbädden består av sand som vi hämtar från Orrsjön strax söder om Öjestrand som är av mycket god kvalité, närheten gör att vi sparar en del pengar då transporten är en stor del av kostnaden. Sanden blandas sedan upp med mull från Gävle för att skapa rätt förhållande av dränering och möjlighet att ”bära fukt” så det inte blir för torrt. Det blandas sedan till ungefär 90 % sand och 10 % mull.

På hål 10 är nu utformningen av greenen långt gången, det är en del jobb kvar på dammen som kommer rama in och försvåra hålet på vänster sida om greenen. Här kommer också några bunkrar byggas kort om greenen och på höger sida i spelriktningen. Det kommer bli ett fint hål sammantaget som kommer synas från klubbhusområdet och parkeringen för att skapa en inbjudande upplevelse som det första du möter när du kommer till klubben. Det är spännande när vi sätter spaden i backen för då hittar vi en del gamla okända vattenledningar och dräneringsrör. Pierre, Stefan och Graham ser ni på bilden nedan som grunnar över en sån upptäckt.

För hål 13 har vi i början av veckan sprängt bort en del av berget men mindre än förväntat. Nästa steg här är att jämna till området och köra dit massor som vi kan skapa utformningen av greenen med. Det här ligger just nu som sista green att forma och det dröjer nog en vecka eller så innan vi ser den växa fram men lyssna gärna på Pierre på filmen nedan så får du höra hur han tänker kring greenen.

Vårt blivande signaturhål nr 14 får mycket beröm av våra utländska besökare som åker runt i världen och ser många andra golfhål. Det är verkligen kul att höra deras spontana intryck så förväntningarna är stora. Här är greenområdet i princip färdigformat. Vid fredagens avsyning så bestämdes att ytterligare en greenbunker ska anläggas. Bunker kommer att placeras som ett stopp för att bollarna inte ska försvinna ut i skogen till vänster om greenen. Det här innebär att greenen kommer bevakas av 5 bunkrar och på högerkanten ett pliktområde. Ca 120 m respektive ca 90 m låter inte som ett svårt par 3 men det kommer var ett utmanade och vackert hål med tanke på utformningen.

Slutligen så har vi hittat en vilsen golfare med bag och vagn på hål 9 men jag tror han hittade ner till tee 1 så småningom, han brukar hittas där ganska ofta 🙂

Pierre Fulke beskriver sin tankar kring nya greenområdet på hål 13

2021-06-17 – Informationsvepan är på plats

Äntligen är informationsvepan på plats så du kan titta hur banans utformning är tänkt. Som vi sagt tidigare kommer mindre detaljer att ändras på vägen så som placeringen av en bunker eller ett tee men i det stora hela så visar den på ett bra sätt framtidens golfbana. Du hittar vepan till höger på kansliets vägg när du anländer till klubben.

2021-06-15 – Artikel i Sundsvalls Tidning

Idag skriver Sundsvalls Tidning en trevlig och informativ artikel om vårt projekt.
https://www.st.nu/artikel/sa-forvandlas-sundsvalls-gk-fyra-nya-hal-och-mer-vatten-familjart-och-trixigt

2021-06-15 – Statusuppdatering bilder tisdag

2021-06-15 – Digitala hjälpmedel

Vi får en del frågor om digitala hjälpmedel som Golf Gamebook, OnTag, Garmin, Caddee mfl nu när vi ändrat hål 10 till ett par 3 hål och därmed spelar banan med par 70. Vi har möjlighet att själv ändra i Golfens IT-system som i sin tur förs över till OnTag, där kommer det justeras till korrekt par för hålet inom kort. Övriga system är helt fristående och vi är beroende av leverantören för att få igenom justeringar.

Golf Gamebook har vi meddelat vår ändring och idag har de också justerat hål 10 i deras system, du ska därmed välja Sundsvalls Golfklubb med par 70 när du väljer bana. Den tidigare banan med par 71 heter numera Sundsvalls Golfklubb-ord och ska därmed inte användas längre.

Övriga leverantörer är vad vi vet av erfarenhet mycket svåra att få att justera i sina system. Vi kan hjälpas åt att påverka leverantören genom att tex skicka ett Mail och be dom justera. Vi gör vad vi kan men som sagt det brukar ta tid innan det blir korrigerat och är det fler som hör av sig kanske det kan snabba på processen. Nödlösningen om det inte stämmer är att lägga på 1 slag på ditt resultat i de appar som anger hål 10 som par 4, då blir poäng och nettoscore även korrekt.

I det här arbetet så har vi hjälpt av Per Felländer som är Förbundsdomare och kontaktperson för vår handicap och regelkommitté. Per säkerställer att det blir regelmässigt korrekt gällande hantering av banans totallängd, par och vissa håls justering i längdmått (just nu hål 11 och hål 13) mm.

2021-06-13 – Veckosummering vecka 23

Ännu en vecka har passerat i projektet och tiden verkligen flyger fram. Massor av logistiska frågor som ska lösas varje dag för att material och maskiner som behövs ska finnas på plats i rätt tid. Maskiner som står oanvända kostar pengar så det jobbar vi kontinuerligt med att undvika.

Igår lördag började så arbetet med det femte greenområdet, green 13, som kommer byggas den här perioden. I justeringen av genomförandeplanen så ingår att vi kommer ha banbyggarna på plats till mitten av juli till skillnad från månadsskiftet juni/juli som sagts tidigare. I slutet av kommande vecka anländer de som bygger bevattningsanläggningen, bunkrar och ser till att såbädd kommer på plats med rätt utformning. Jag hoppar att du sett att vi söker boende för dessa arbetare, de är borta hemifrån i ca 10 månader per år så de undviker gärna hotell så vi hoppas att vi gemensamt kan hjälpas åt att hitta en annan lösning.

Vi räknar med att alla fem greenområden är formade på det sätt de ska se ut och godkänns av Pierre Fulke vid hans besök i slutet av veckan, därmed är de i så fall klara för nästa steg i byggnationen. Statusen just nu för de olika delarna är:

 • Hål 4 är avtäckt och under veckan påbörjas formningen av greenområdet. Dammkanten ska finjusteras innan dammen är klar. Eventuellt kommer vi justera utformningen på dammen något beroende på hur det ser ut när green 4 tar form. Eftersom vi inte bygger en ny green från början så räknar vi med att arbetet kommer gå ganska fort.
 • Hål 9 har redan börjat fått sin dränering och därefter ska bevattningsanläggningen installeras och dräneringsgrus fyllas på. Här har vi kommit klart längst, nästa steg kommer att vara att bygga den bunker som kommer ligga på höger sida i spelriktningen. Det ska bli väldigt spännande se den nya bunkerutformningen växa fram.
 • Hål 10, här har vi ungefär samma status som hål 4. Området är avtäckt och vi räknar med att greenområdets utformning är klart i slutet av kommande vecka.
 • Hål 13, efter förändringen av genomförandeplanen så täcktes greenen av under lördagen och imorgon måndag så kommer sprängarna tillbaka för att sänka främre delen av området några dm så vi får en mer plan yta att bygga greenen på. Här spelar vi alltså från en provisorisk tee som ett par 3 hål till ordinarie green, så kommer det att vara säsongen ut.
 • Hål 14, här är utformningen i slutfasen. Berget har ställt till det för oss en del och även här behöver sprängarna ta bort några klippor på måndag som sticker upp på fel plats. Utformningen är sannolikt klar under måndag eftermiddag och hålet är därmed även det klart för nästa steg.

När allt är klart med bunkrar, dränering och bevattning fylls hela ytorna med ca 3 dm såbädd där vi sedan sår gräset som står på tillväxt under resten av sommaren. Här är det viktigt att det är rätt blandning för att såbädden ska hålla rätt fuktighet och dräneringsförmåga så gräset mår bra över tid.

Panoramabild över hål 14

2021-06-11 – Justering i planen för banprojektet

Vi hoppas att du följer nyhetsrapporteringen kring banprojektet på vår hemsida. Så här långt har projektet utvecklats enligt plan även om vi stött på utmaningar på vägen som vi har haft möjlighet att hantera löpande.

Under torsdagen har projektgruppen beslutat att justera den ursprungliga planen för att säkerställa att vi håller den totala tidsplanen för delprojekt 1. Planen för det vi bestämt ska genomföras under våren följer plan men vi kommer ändra innehållet i arbete som ska genomföras till hösten och nästa vår samt lägga till en del i nuvarande arbete. Bakgrunden till att vi tvingas till denna justering är främst två:

 1. Brexit ställer det för oss gällande importen av det gräs som ska användas till hålen som planeras att byggas om till hösten dvs nya hål 6 (nuvarande hål 7), 13 (10) och 17 (13).
 2. Arbetskraft för byggnation av golfbanor är en stor brist i hela Europa vilket gör att beskedet nu är att vi inte kan säkerställa att den personal vi behöver till hösten kommer att vara tillgänglig. Något som drabbar fler pågående projekt vi känner till.

Det här innebär att vi kommer att bygga om nya hål 6 och 17 under våren 2022, preliminär start är mitten av april. Nya hål 13 dvs nuvarande hål 10 kommer att byggas om med start lördagen 12 juni. Det får till konsekvens att hålet kommer spelas som ett par 3 hål resten av säsongen med provisoriskt tee till höger nedanför kullen med en längd på ca 140 m från tee 56. Att bygga om detta hål nu möjliggör en naturlig spelordning till våren som gör att våra nya hål kan börja användas enligt plan till våren. Hål 6 kommer att spelas med provisorisk green initialt våren 2022 och nya hål 17 kommer att spelas som vi är van att spela nuvarande hål 13. När greenen för nya hål 17 är spelbar öppnas vårt nya par 5 hål för spel.

Alternativet till ovanstående beslut är att hela projektet skjuts ett år och våra nya hål inte spelas under 2022. För oss i projektgruppen ser vi det som ett väsentligt sämre alternativ. Vi vill göra vad vi kan för att hålla tidsplanen för delprojekt 1. Det är också så att vårt bidrag från Allmänna Arvsfonden skall återrapporteras inom 2 år och vi vill inte riskera att hamna i en situation där vi inte får ta del av bidraget full ut.

Den lösning vi nu har kommit fram till gör att vi under 2021 kommer att spela 18 hål till ordinarie greener men med ett hål med framflyttad tee och därmed som par 3. Under våren 2022 så spelar vi också 18 hål men initialt med ett hål med provisorisk green men vi tar våra nya hål i spel och rangen vänds enligt ursprunglig plan. Positivt är att vi ekonomiskt slipper etableringskostnader för våra långväga arbetare till hösten. Nya hål 13 får dessutom längre tid för tillväxt och därmed minskar risken att det inte kan spelas i starten av säsongen 2022. Höstens arbete med framförallt vändningen av rangen kommer vi att hantera med lokala entreprenörer då specialistkunskapen som våra utländska arbetare besitter främst handlar om byggnation av greenområden.

Vi hoppas att alla medlemmar, partners och gäster har förståelse för vårt beslut, ett så stort projekt som vi driver stöter på problem och försöker hela tiden lösa de utmaningar vi stöter på för att minimera påverkan på spelet.

2021-06-08 – Viktigt om rangen!

Under gårdagen så startade arbetet med greenområde 10, dvs den nya greenen nedanför rangen. Nu är det mycket viktigt att vi inte slår bollar över nätet. Under de närmaste veckorna kommer det befinna sig personal nedanför rangen mer eller mindre hela tiden. Som ni vet är det svårt att se om någon är där så det är helt förbjudet att slå över nätet. Om det inte följs kan vi bli tvungna att stänga rangen för att arbetsmiljön ska vara acceptabel för de som arbetar med greenen. När vi är ute på banan är det självklart att vi inte slår när vår banpersonal är riskzonen för vårt slag, samma gäller för detta så vi vädjar nu till alla att sköta det snyggt så vi kan ha rangen fortsatt öppen.

Som jag skrev häromdagen så behöver vi spränga bort några bergsknallar och även det påbörjades igår på hål 9 och idag på morgonen är de på hål 14 och spränger.

Slutligen vill jag idag tipsa om den populärversion av masterplanen som är framtagen, den kommer inom kort tryckas i stort format och sättas upp på klubben så du kan se hur det kommer bli. I vårt arbete så utvecklas planen kontinuerligt, förenklat så utformar vi våra nya hål efter verkligheten och ”kartan” är vår guide. Justeringar har skett och kommer därmed ske från den ursprungliga masterplanen, det kan tex handla om att en green flyttas någon meter eller en bunker som kommer till eller försvinner. Alla justeringar sker för att skapa så bra golfhål som möjligt och vi trycker inte nya bilder för varje justering, det är inte försvarbart ekonomisk då det handlar om mindre justeringar. Populärversionen hittar du på sidan https://sundsvallsgolfklubb.se/banprojekt-dokument/ eller via denna direktlänk https://sundsvallsgolfklubb.se/wp-content/uploads/2021/06/SuGK-FinalMP-1715-20210526-LiggandeHatch.pdf OBS! Filen är stor och tar en stund att tanka ner.

Avslutningsvis några bilder i vanlig ordning från idag på morgonen.

2021-06-06 – Veckosummering vecka 22

Tiden rinner fort iväg och den här veckan har det verkligen hänt mycket. Först och främst det glädjande beskedet från Allmänna Arvsfonden men också nu när banbyggarna är på plats så växer golfhålen fram. Vid greenområdet på hål 9 har vi hittat 3 bergsknallar som behöver sprängas bort de de annars sticker upp i greenen eller i greenbunkern som blir till höger om greenen. Likaså visade sig tee för nuvarande hål 11 bestå av en stor bergsknalle, vi hoppades att det skulle vara större stenar men anade att det kunde vara så som det visade sig när vi började gräva. Under måndagen så kommer bergsprängaren till klubben för att åtgärda dessa problem. Vid nuvarande green 10 och tee 11 kan det innebära att vi behöver ta ut ett skyddsavstånd vid själva sprängningen som in sin tur kan påverka spelet under en kort tid.

För den som undrar kring dammen så har vi börjat fylla den men avvaktar med att slutföra fyllningen för dammkanten ska ”fixas till”, som den är nu så är den grovt formad bara så där är det lite finish kvar innan kanten är klar.

Statusen för de olika nya hålen just nu:

 • 4:an är utmärkt med en käpp för bakre tee, greenområdet är avtäckt från vegetation och mitten av green är utmärkt med en käpp
 • 9:an är i princip färdigformad. Bergsknallarna måste bort och sen är det utfyllnad med dräneringslager och såbädd över hela området. Självklart ska det dit dränering, sprinklers, brunnar och annat smått och gott
 • 10:an är där det hänt minst, mitten på green är utmärkt så det kan ni se. Tee kommer placeras på rangen ungefär där skylten ”Midnet” är placerad
 • 14 där vi nu måste ordna med det berg som ligger i framkant på green, området är helt avtäckt från vegetation och tee och greenområde är utmärkt med käppar

Det blir säkert en spännande vecka till veckan också, dels att se hur mycket sprängsten det blir men nu när arbetslaget är på plats så händer det mycket hela tiden. På torsdag är Pierre på plats igen för att följa upp arbetet så det blir enligt hans tanke.

2021-06-04 – Nya hål 9 och dammen på hål 3 växer fram

Stort tack till vår medlem Erica Björk som genom dagliga kvällspromenader till klubben har dokumenterat utvecklingen löpande. Trevlig film!

2021-06-03 – Golfhål skapas

Just nu är vi inne i en mycket intensiv period på klubben. Massor av små och stora beslut som måste fattas men också 4 grävare och ett gäng dumprar som skapar våra nya golfhål så nu händer det mycket för varje dag. Som vi sagt tidigare så kan tillfälliga störningar uppstå men tillsammans så löser vi det med god förståelse för situationen.

Redan nu börjar hål 9 ta sin form och genom ett bra förarbete har den delen gått snabbare än förväntat. Tyvärr har det dykt upp ett par bergsknallar som är något för höga och måste sprängas bort. Vi kommer även behöva spränga bort en del berg under tee på gamla hål 11 som är i vägen för oss. Sprängningarna ställer inte till några förseningar då de har annat de kan jobba med om det blir stopp tillfälligt. Därmed spelas nu tee 56 framflyttad mot normalt på hål 11 då schaktningen kring tee 11 nu är påbörjat. Området kring hål 14 är nu avtäckt och greenens ytterkanter är utmärkt med träkäppar så på så sätt kan du också se placeringen av greenen. Centrum för green på nya hål 10 är också utmärkt med en käpp och detsamma hittar du på nya hål 4.

Det är fascinerande att se hur de hanterar dessa stora maskiner och skapar detaljer i ytorna för greenområdet. Heja gärna på gänget när du passerar Ödlundska på kvällstid. Det är ett gäng glada och trevliga killar som bor där under den närmaste månaden. Det är också roligt att höra det beröm dessa vana golfhålsbyggare ger våra nya hål, de tycker det ser väldigt lovande ut.

Titta gärna på Durras film på Youtube nedan så får ni följa med på hur de gör.

Tack Durra för film och intervju

Nedan bjuder vi på ett gäng bilder från de senaste två dagarnas arbete och hur det utvecklas på klubben. Klicka på bilden om du vill se i större format. Första 2 drönarfilmer och en bild från hög höjd över hål 9 som vi tackar Micke Burman för.

Drönarfilm hål 9
Drönarfilm över hål 9
Drönarfoto över nya hål 9

2021-06-02 – Allmänna Arvsfonden

Idag har vi mycket glädjande nyheter från klubben. Allmänna Arvsfonden har idag beslutat om att stötta vårt projekt med 3 808 000 kr inkl moms. Vi kommer om ca 2 veckor få underlaget för deras beslut och därmed de förutsättningar som finns för att vi erhåller bidraget. Kort kan man säga att det i vår ansökan ingår en utökning av främre tee för att skapa möjlighet för handigolf på vår bana. Det är något som våra yngsta och äldsta medlemmar också kommer ha stor nytta av. Klubbhuset kommer att få sig ett lyft där vi får möjlighet att tillgänglighetsanpassa klubbhuset på olika sätt. Det skapar även möjlighet att utveckla vårt banprojekt ytterligare där främst handlar det om att tillgänglighetsanpassa banan. Stödet från Allmänna Arvsfonden stärker projektets genomförande och vi återkommer när vi vet mer om detaljerna i beslutet. Ett positivt beslut fungerar dessutom många gånger som en kvalitetsstämpel om vi får möjlighet att söka andra bidrag som stämmer in med vårt projekt och ökar därmed möjligheten till fler positiva besked.

För övrigt så är vi igång med byggnationen på våra golfhål då våra banbyggare är på plats och det är verkligen full fart på klubben. Imorgon kommer vi berätta mer om det och dela med oss av lite bilder men idag njuter vi bara av Allmänna Arvsfondens beslut.

2021-05-30 – Veckosummering vecka 21

Veckans arbete har fortsatt i samma tecken med fokus på dammen vid 3:an och grovplanering av nya hål nr 9. Arbetet har rullat på och det återstår endast några detaljer. Från projektets sida är det fullt fokus på kommande vecka som kommer bli mycket spännande. Det är mycket som ska ordnas med logistiken kring maskiner och byggmaterial som behövs och det är verkligen en intensiv period.

Arbetslaget med golfbanebyggare har ikväll börjat flytta in på Ödlundska och fler anländer imorgon och sen kör de igång med sitt arbete. Mest troligt blir det start med avtäckning och schaktning av området vid nya hål 14.

Vi kommer säkert få anledning till flera uppdateringar på hemsidan under veckan så håll utkik. Under andra halvan av den kommande veckan så kommer även Pierre Fulke och Adam Mednickson till oss så då är alla involverade på plats och fullt fokus på att köra igång bygget av de 4 nya golfhål som ska byggas under de närmaste 4 veckorna.

Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas nu när vi går in i vårens/försommarens mest intensiva period. Det kommer vara stökigt på klubben med många maskiner och saker som inte fungerar som normalt. Det kan handla om att det är extra grusigt och dammig på vår parkering/infart, att en maskin står precis i din spellinje, att hål spelas på ett annat sätt än normalt, att du behöver vänta med att slå till en maskin passerat och många många fler saker. Vi gör vad vi kan för att underlätta men balanserar det hela tiden mot både praktiska avväganden och med tanke på ekonomin. Vi vill vädja till alla att tänka på säkerheten för både banpersonal och de byggare som är på plats och ber om förståelse för den period som nu kommer. Det är en spännande tid vi är inne i och det kommer bli bra när vi är klara så ha tålamod!

2021-05-28 – Lokala regler

Vi har tidigare skrivit om att projektet inte kommer obemärkt förbi på klubben och banan. Jag vill slå ett slag för att läsa de lokala reglerna innan du går ut på din runda. Du hittar de på skylten vid första tee. Det kan komma att ändras under sommaren utifrån vad som händer med ombyggnationen så ta som vana att kika snabbt om något ändrats sedan sist du spelade. Just nu finns tillfälliga lokala regler avseende körskador relaterade till ombyggnationen. Har du läst de tillfälliga lokala reglerna innan din runda så vet du att du får fri dropp för området oavsett om det är markerat som MUA eller inte, bra va! Det är nyttigt att kunna reglerna och kan också ge dig fördelar. Imorse spelade jag en snabb runda och jag bifogar en bild från hål 11 där det finns skador över fairway efter att vi kört med dumprar där. För övrigt är banan väldigt fin för årstiden och greenerna håller redan den nivå vi är vana vid på sommaren. Nu kommer det värme de närmaste veckorna och all gödning som har lagts ut kommer tillsammans med värme sätta fart på grästillväxten. Ut och spela i det fina vädret och tänk på att läsa om de lokala reglerna!

Nedan den tillfälliga lokala regler som gäller för närvarande.

Mark under arbete (MUA) (Regel 16-1)

MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

Områden med skador efter ombyggnation av bana samt spår av anläggningsmaskiner är att betrakta som mark under arbete varifrån lättnad är tillåten enligt regel 16-1

“Där områden med skadad mark finns direkt intill (belagd väg eller stig eller annat beskrivet tillverkat föremål) ska de behandlas som ett enda onormalt banförhållande när lättnad tas enligt Regel 16.1.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

2021-05-28 – Bunkrar

På måndag 30/5 kommer en spännande leverans till klubben. Om du ser ett antal pallar med något konstigt nedanför verkstaden så är det material till våra bunkrar. Vi kommer att bygga alla bunkrar med ”torvade” (eller reveterade som det egentligen heter) bunkerkanter vilket är ett klassiskt byggnadssätt men som kommer att byggas på ett modernt sätt hos oss. Ett byggnadssätt som skapar hållbara och underhållsfria bunkrar. Initialt nu när vi bygger kommer det bli aningen dyrare än att bygga bunkrarna på traditionellt sätt men det löpande underhållet blir väsentligt billigare. Om du tex spelat på Frösåker GCC, Ljunghusen GK, Kristianstad GK eller Mälarö GK så har du kanske noterat denna lösning.

Fördelarna är flera:

 • Snyggt
  Det blir en mycket snygg konstruktion som håller sig över tid. Med tiden kan det möjligen växa mossa på kanten och lägga sig sand från våra bunkerslag men det är bara borsta bort om man vill behålla det ursprungliga utseendet. Mossan ger annars en mycket fin patina så sannolikt blir de bara snyggare med tiden.
 • Underhållsfria
  Till skillnad från vanliga bunkrar behöver inte bunkerkanterna skäras årligen. Här kommer vi spara löpande driftskostnader i framtiden. Att skära alla bunkrar en gång motsvarar ungefär 4 personers arbete en hel vecka. För att hålla hög kvalité på bunkrarna bör de skäras flera gånger per år något som har varit svårt för oss att hinna med.
 • Behåller formen
  Eftersom kanterna inte skärs så ”växer” inte bunkern in mot greenen och förändras i form över tid. Även höjdmässigt behåller bunkerkanten samma höjd.
 • Långsiktig konstruktion
  En bunker byggd på detta sätt håller betydligt längre än en vanlig bunker vilket gör att vi i framtiden kan investera våra pengar i annat än att bygga om bunkrar som behöver renoveras. Livslängden beräknas till över 20 år utan underhåll.
 • Hållbarhetstänk och återvinning
  Bunkerkanten konstrueras av återvunnen konstgräsplan så gamla fotbollsplaner får ett nytt användningsområde.

Konstgräset skärs ned i rektangulära rutor som sedan staplas lager för lager i bunkerkanten, mellan varje lager så fylls det på med sättsand för att skapa en stabil konstruktion. Översta lagret är vanligt gräs så konstgräset byggs in helt och det är bara sidan som syns i bunkerväggen. Våra bunkerkanter kommer i normalfallet vara ca 15-20 cm höga i framkant och ca 5-10 cm i bakkant med denna konstruktion. Bifogar två bilder för att illustrera hur det går till när de byggs och ungefär hur det kommer se ut hos oss i framtiden. Under juni kommer vi bygga de första bunkrarna så då kan du se ”live” hur det går till och hur det ser ut.

2021-05-27 – Dammen och 5b

Under veckan har vi fått en mindre försening gällande dammbygget då det saknades delar till vattentrumman som läggs ner i botten av dammen för att leda bort vatten från diket. Ingen stor försening och inget som påverkar oss i slutändan men det visar vad viktigt det är att logistiken fungerar i alla led. Det finns alltid annat att ta tag i så grävaren täckte då av ytan vid 5b som nu är historia och startskottet för nya hål 4 har därmed gått. Sista budet är att dammen och grovplaneringen av nya 9:an blir klar idag eller imorgon.

2021-05-25 – Besök av Länsstyrelsen

Om du funderat på vad som händer på området där de nya tomterna ska styckas av så har Länsstyrelsen varit på besök för att gräva och se om de kan hitta något från förr i tiden. Vi har inte fått den slutliga återrapporteringen än, en gammal uppeldad säng var det mest spektakulära som de nämnde men vi avvaktar slutrapporten så får vi se vad den säger. Sannolikt dyker den upp inom någon vecka och då kan förhoppningsvis vi ta nästa steg med stadsbyggnadskontoret för att färdigställa avstyckningarna.

2021-05-23 – Veckosummering vecka 20

Även denna vecka har fokuset i arbetet varit att gräva dammen vid 3:an och flytta massorna upp till nya 9:an på berget. Arbetet flyter på enligt plan men det är många lass jord som ska flyttas så det är ett omfattande arbete. Statusen just nu ser ni på bilderna nedan. Vi börjar helt klart närma oss slutet på denna del och tror att det slutförs under början eller mitten av veckan. Eftersom den sista delen som ska göras är på sidan mot hål 3 kommer vi av säkerhetsskäl spela hål nr 3 som ett par 3 till arbetet är klart dvs under några dagar i början av vecka 21. Vi vill inte utsätta entreprenörens personal för några risker.

Som vi tidigare beskrivit så kommer projektet från tid till annan att påverka hur vår bana spelas. Tex som jag skrev om hål 3 ovan. Något som är mer bestående är att hål 11 kommer gällande tee 56 spelas på samma teeområde som tee 47. Nästa steg efter dammbygget är att förbereda ytan för nya hål 14 och det innebär att den bakre teeytan för hål 11 kommer att schaktas ut ner mot älven.

Schaktning på nya hål 14

Från greenytan på nuvarande hål 10 och ner mot vattnet ska marken jämnas ut och den branta kanten som nu finns ska tas bort. Nuvarande tee 11 kommer därför inte kunna användas när arbetet startar och till hål nr 14 tas i spel dvs våren/sommaren 2022. Hål 11 spelas därmed med framflyttad tee.

Slutligen vill jag uppmana att du löpande läser de tillfälliga lokala regler som kommer att användas under byggtiden. De kommer att anpassas för de situationer som uppstår särskilt under den intensiva byggtid vi nu har under juni och någon vecka in i juli, därefter kommer justeringarna vara mer bestående eftersom projektet då går in i en fas där vårens arbete ska sås med gräs och sedan stå på tillväxt. Då kommer vi inte ha arbeten som pågår och maskiner på banan på samma sätt som under uppstarten av säsongen. Om du håller dig uppdaterad om de tillfälliga lokala reglerna har du oftast möjlighet att få lättnad utan plikt, gör du fel så kan det istället kosta dig pliktslag. Här finns det alltså slag att tjäna genom att vara påläst. Lycka till när du får chansen att göra hemmapremiär på Sundsvalls GK!

2021-05-20 – Design av golfhål

Den här gången tänkte jag beskriva ett exempel om hur vi tänker kring utformningen av designen på banan.

Som de flesta känner till är det besvärligt att hamna till höger på hål 3. Det kostar oftast ett slag eftersom du behöver spela fram dig. Ett sånt hinder styr spelet till vänster på fairway på hål 3. Det i sin tur ökar risken att hamna på hål 1.

Samma typ av styrning finns på hål 1 där bunkrarna till vänster styr spelet till höger på fairway. Det här kommer bli ett problem under nästa år när rangen är flyttad till hål 17/18 och rangen då kommer vara out-of-bounds (markerad med en vit linje på bilden).

Vi vill nu i den nya designen styra spelet på de båda hålen enligt pilarna på bilden. Dvs mer till vänster på hål 1 för att ge mer utrymme för att inte hamna out-of-bounds och mer till höger i spelriktningen på hål 3 för att hålla isär hålens spel så mycket det går. På hål 1 innebär det att det kommer komma till en bunker på höger sida (i hörnet vid träden) och bunkrarna försvinner till vänster och där blir det istället fairway för att göra det trevligare och lättare att spela den vägen och hålla sig till vänster. På hål 3 har 3 stora träd ”vid hörnet” på höger sida försvunnit för att det inte ska vara så besvärligt att ligga till höger. Borttagandet av träden på 3:an är den första förändringen som införs på banan som är direkt kopplad till den plan vi beslutade om i mars.

På bilden ser du även utformningen av den nya dammen mellan 3:an och blivande 4:an. Orsaken till att det från ursprungsritningen har ändrats där det tidigare varit ett dike är att vi dels vill använda massorna som grundläggning på nya hål 9. Vi tycker också att det kommer bli en finare inramning kring hålen och slutligen ökar säkerheten för utslag från hål 3 mot hål 4. Som jag nämnt tidigare så är skisserna preliminära tills våra banbyggare från Skottland är på plats, då sker hantverket som gör att detaljer kan förändras för att förbättra slutresultatet.

2021-05-19 – Status dammbygge och green 9

En kort uppdatering, arbetet med dammen och 9:an löper på så här kommer 2 bilder som visar nuläget ikväll.

2021-05-16 – Veckosummering vecka 19

Denna vecka blir det en kort summering av förra veckans arbete. Kanske främst pga av att det var en kort arbetsvecka med röd dag på torsdagen men också för att arbetet just nu är fokuserat på en sak. Vi gräver ut dammen mellan hål 3 och blivande hål 4 (tidigare ”5b”) och transporterar upp massorna upp på berget till blivande hål 9 som används till grovplaneringen. Det här arbetet planeras att slutföras i slutet av vecka 20.

Grävning av ny damm
Grovplanering kring nya green 9 börjar ta form

2021-05-12 – Dammbygge pågår

Arbetet med att gräva en damm flyter på och tack till Erika Björk för bilder.

2021-05-11 – Hål nr 9 (drönarfilm)

Här kommer en drönarfilm filmad i torsdags medan arbetet med att spränga och forsla bort sprängsten från 9:ans område fortfarande pågick Det arbetet är nu klart och vi börjar idag att transportera upp massor för den grovplanering som nu ska göras. Massorna hämtas från den nya dammen mellan hål nr 3 och nya hål 4 (5b). Tack särskilt till Mikael Burman för filmen! Om du själv vill börja filma med drönare så vänder du dig så klart till vår mångåriga partner Elgiganten där du också hittar Micke.

2021-05-10 – Hålskiss hål nr 9

Vi rivstartar veckan med att visa den skiss som just nu gäller för utformningen av hål nr 9. Utifrån hur arbetet fortskrider så kan det ändras men i det stora hela så kommer det se ut så här. Den slutgiltiga utformningen bestäms när banbyggarna är på plats och bygger. Att rita något på en ritning är en sak men när det utformas i verkligheten är något annat, det är först då det blir tydligt vad som blir bra och om vi måste justera något. Tydligen så är det i den här delen av arbetet som själva hantverket sker. Att som erfaren byggare av golfhål kunna se hur det ser ut och hur det blir ett bra golfhål kräver stor erfarenhet. Hålet kommer spelas ca 4 meter uppför (siffrorna på bilden är höjdangivelser).

Aktuell skiss över hål nr 9, 2021-05-10

2021-05-09 – Veckosummering vecka 18

Ytterligare en vecka av intensivt arbete på klubben har passerat. Avtäckningen av området på berget är slutfört och som ni såg har vi sprängt bort berg. Sprängningsarbetet tog hela veckan och totalt har vi producerat ca 500 kubikmeter sprängsten som sedan transporterats ner nedanför nätet på rangen. Man kan fråga sig vad vi ska göra med 500 kbm sprängsten? Tanken just nu är att det ska användas till att stensätta dammarna. I första hand till dammen vid nya 10:ans greenområde. Se exempelbild nedan så förstår ni bättre hur det kommer se ut. Löpande dyker det upp många små och stora frågor som måste lösas. Ett exempel är sprängstenen men det kan också handla om var vi kan köpa vägtrummor till bästa pris, hur en damm ska utformas, vilka träd som ska sparas vid avverkning och mycket mer, det är en spännande men också en mycket intensiv period som kräver tid av alla inblandade men också en god kommunikation så alla är uppdaterade om aktuell status. Klubbens projektgrupp har löpande kontakt inom gruppen men också med Adam och Pierre, vi har också veckovisa byggmöten för att säkerställa att vi har en gemensam bild hela tiden.

Exempelbild på stensättningen av dammarna. Det här kommer hålla i många år!

På tal om dammar så kommer det bli en förändring i utformningen av nya hål nr 4 där det kommer anläggas en damm mellan 3:an och 4:an. Det är ett beslut som fattats för att dels förbättra utformningen av nämnda hål men också för att vi bedömer det lämpligast att hämta material till grundläggningen av hål nr 9 från detta område. På området har därför avverkats björkar som annars hamnar i dammen eller för nära dammen eller greenen. För dig som är nyfiken så är dammens område utmärkt med käppar. Under morgondagen 10/5 kommer grävningarna starta och massor börja transporteras. Vi kommer ha 2 st grävare och 2-3 minidumprar på plats för det arbetet. Björkarna avverkades under gårdagen (lördag) så nu är området klart för att börja grävas ut av maskinerna.

Pinnarna markerar utkanten av dammen som kommer anläggas mellan hål 3 och 4.

Under några veckor har vi haft en skotare och skördare på plats. Arbetet har dragit ut på tiden eftersom förarna haft annat för sig. De har med andra ord inte avverkat under hela sin tid de varit på plats. Det sista som har hänt är björkarna enligt ovan och att platsen för de blivande tomterna har avverkats. För den här gången är det nu färdigt med avverkningar. Det ser med andra ord annorlunda ut numera när du kör in mot golfbanan. Här kommer vi gräva en mindre kontrollgrop tillsammans med Länsstyrelsen. De tror inte själv att de ska hitta något men vill för säkerhets skull kontrollera området innan vi vi går vidare med avstyckning och försäljning av tomterna. Provgropen kommer att grävas inom den närmaste tiden om ni undrar varför det även grävs där.

Tomtområdet är avverkat och vi fortsätter arbetet med avstyckning och försäljning

Nästa steg utöver det som vi redan berättat om är att området för nya hål 14 kommer att börja avtäckas från markvegetation. Vi ska även schakta massor för att ta bort gamla tee 11 och den kant som finns ner mot nya greenytan. Prio just nu är arbetet på hål 9 men så snart någon maskin blir tillgänglig finns mer arbete att tag i.

Enligt vad vi tidigare meddelat så var planen att det arbetslag som ska bygga våra golfhål skulle komma till klubben den 17 maj. Vi har nu fått den första förseningen då de inte är riktigt klara med nuvarande arbete. Vi räknar därför med att de anländer i början på juni. Vår bedömning är att det inte kommer innebära någon försening för projektet. De nya hålen har ändå tillräckligt med tid på sig för tillväxt under resterande del av sommaren. Vi kan möjligen få störningar med spelet på nuvarande hål 13 när nya hål 10 ska byggas. Sannolikt kommer vi under den tiden spela hål 13 från en provisorisk tee eller nuvarande tee 47. Normalt pågår byggnationen på en green under ca 1-2 veckor. Att ett så stort projekt som vi nu driver inte innehåller förseningar eller inte på något sätt stör vår verksamhet är inte möjligt men det viktigaste är att denna försening inte kommer påverka slutförande av etapp 1.

2021-05-04 – Sprängningsarbete

Nu händer det spännande grejer upp på berget, titta på filmen.

Tänt var det här!

2021-04-30 – Veckosummering vecka 17

Veckan på klubben har rullat på enligt plan. Avtäckningen av hål 9 har varit i fokus hela veckan och nu är det i princip klart. I slutet av veckan var Pierre Fulke på plats för att se hur arbetet flyter på och även märka ut yttre gränsen för den nya greenen samt mitten av greenen. Även utgångshöjden är utmätt så vi vet hur mycket berg som ska sprängas bort för att komma ner till den nivå vi börjar på för att bygga upp greenen på korrekt sätt. Nästa vecka avslutas avtäckningen av nya hål 9, schaktning av massor vid nya hål 14 påbörjas och en del sprängning ska göras för att ta bort berg som inte ligger riktigt där vi vill. Vi börjar förmodligen att gräva ut dammarna och transportera de massorna upp på berget, de ska utgöra massor för grovplaneringen. Som det ser ut nu så håller vi tidsplanen och planen att arbetslaget som bygger hålen kommer 17/5 kvarstår.

2021-04-28 – Grävning hål 9

Nu har grävarbetet kommit igång uppe på nya hål 9. Stubbarna samlas ihop och markvegetationen skalas av för att förbereda för de fyllnadsmassor som ska fraktas dit från våra kommande dammar. Under den här veckan räknar vi med att markavtäckningen blir klar och att grävning av dammar startar Under nästa vecka. Häromdagen så togs även jordprover för att se om vi kan använda en del av den jord vi har på banan för att bland ut med den jord vi köper för att hålla nere kostnaderna. Vi får se om det blir en lösning när vi vet mer om utfallet av jordprovet. På första bilden ser ni också hur det ser ut ovanför klubbhuset från tee 1. Här kommer vägen att komma ner från hål 9 så att vi passerar klubbhuset på väg till hål 10.

Grävmaskinen är på plats och greenområdet är avtäckt

2021-04-23 – Veckosummering vecka 16

Här kommer veckans sista korta uppdatering. I början av veckan var det stor aktivitet kring avverkningen, tyvärr har det varit lite stilla i slutet av veckan så fortfarande ska det gallras en del kring hål 9 samt röjas lite på några andra platser tex kring området för de tilltänkta tomterna. Idag kom den första grävmaskinen på plats och till veckan kör de igång att avtäcka all markvegetation på nya hål 9 samt påbörja schaktning vid nya hål 14.

Nu kommer grävmaskinerna

2021-04-21 – Avverkning hål 14

Nu är träden vid blivande hål 14 avverkade och det första steget mot detta fina hål är taget.

Blivande hål 14

2021-04-19 – Avverkning pågår på hål 9

En bild från kommande tee med greenområdet längst bort i bild. Tallen i mitten kommer försvinna.

Det kanske är svårt att förstå att vi ska spela golf här om drygt ett år men det kommer bli fint.

2021-04-19 – Avverkningen påbörjad

Under helgen genomfördes avverkningen och här kommer några bilder så ni kan se hur det ser ut nu. Det kommer gallras mer runt området så ljus kommer in och vi ser ut över omnejden.

2021-04-17 – Äntligen sätter vi igång

Så var dagen kommen när 3 års planeringsarbete sätter igång och blir verklighet. Under helgen har vi besök av skördaren som kommer avverka själva spelytan där tee, fairway och greenområde senare kommer att byggas. Några extra fina träd sparas och så avgör vi senare om de passar in i hålets utformning eller också ska sågas ner. Utanför det som nu är avverkat så kommer vi gallra bland träden för att ta fram utsikten och släppa in ljuset men det kommer göras för hand senare. Nästa steg är nu att all markvegetation och alla stubbar ska avtäckas från ytan vilket kommer ske under nästa vecka.

Skördaren på plats och avverkar

2021-04-15 – Planering av arbetet under den närmaste tiden

Idag har de entreprenörer som ska genomföra grävningar av dammar och transport av massorna framförallt upp på berget för nya hål 9 varit på plats och detaljerna för genomförandet av den delen har diskuterats. Även hur schaktningen kring hål 14 ska genomföras har planerats. Fokus har helt enkelt varit att planera inför när de nya hålen ska byggas. Redan i helgen kommer avverkningarna på berget att starta och under vecka 16 förväntas ytorna täckas av från stubbar och det översta lagret av växtlighet. I samma veva startar grävning av dammar och transport av massorna. Så redan inom den närmaste tiden kommer det hända en hel del på klubben. Här handlar det främst om att grovplanera ytorna

Från 17 maj och ungefär 1 månad framåt kommer den personal som kommer bygga våra nya hål vara på plats. Då kommer vi till själva detaljplaneringen och hålen kommer växa fram ett och ett och det blir tydligare för oss att förstå hur det kommer se ut. I slutet av perioden är det dags för gräs-sådd och därefter är det att sköta om områdena och hålla tummarna för en bra tillväxtperiod för gräs.

Pierre berättar kort om sina tankar om hål 9 från tee fram till green, tryck på play-knappen.


2021-04-14 – Detaljplanering på plats

Idag har Pierre Fulke och Adam Mednickson från Pierre Fulke Design varit på plats och arbetet har på riktigt startat igång. Idag har vi märkt ut området för det nya hål 9 uppe på berget ovanför klubbhus/parkering. Yttre gränsen för avverkningen av träden har markerats upp som i sin tur kommer bli den framtida spelytan. Utanför uppmärkningen kommer vi glesa ut bland träden så att utsikten över banan och omnejden kommer fram. Här har vi hittat några riktigt fina stora tallar som kommer bli en fin inramning för hålet. Vägen ner från greenen kommer att komma fram ovanför nuvarande tee 1 så den är också planerad. Inom den närmaste veckan räknar vi med att avverkningen kommer igång och då kommer vi verkligen kunna förstå vilket fint hål vi kommer få upp på berget.

Även hål 14 har planeringen börjat. Vi har märkt upp var centrum av greenen är planerad, vilka träd som ska bort och hur grovschaktningen kommer se ut. Det här kommer förmodligen bli ett av våra finaste hål om inte det finaste och nere på greenen kommer du förmodligen uppleva den lugnaste och mest avskilda platsen på banan.

2021-04-08 – Vad händer under våren

Här kommer den första nyhetsuppdateringen kring banprojektet. Vad händer nu den närmaste tiden?

Det första är att Pierre Fulke och Adam Mednickson besöker klubben den 14-15 april. De kommer då sätta ramarna för den första delen i arbetet så att vi kan jobba på med lokala entreprenörer inledningsvis

Det som ska göras är:

 • märka ut för utgrävningen av dammen mellan nuvarande hål 4 och 5
 • märka ut för utgrävningen av dammen vid nya hål 10 (nedanför nuvarande rangen)
 • förbereda för avverkningen vid nya hål 9 (på berget ovanför övre parkeringen)

Under vecka 16 kommer sedan avverkning och grävningar att genomföras. Massorna från dammarna ska köras upp på berget för att jämna ut området och förbereda inför finplanering av det nya hålet som sker i början av sommaren.

Nästa statusrapport kommer att ske under vecka 16 då vi hoppas kunna återkomma med bilder kring vad som hänt.,