Nyheter kring banprojektet

På denna sida kommer vi publicera ett löpande nyhetsflöde med aktuell status kring banprojektet. Förhoppningsvis ska det ge dig en bra bild av vad som händer på klubben även om du inte har varit på plats. Kortare filmer, bilder och statusuppdateringar kommer också att uppdateras på klubbens Instagram för banan. Följ gärna kontot @sundsvallsgolfklubb_banan

2021-05-04

Nu händer det spännande grejer upp på berget, titta på filmen.

Tänt var det här!

2021-04-30

Veckan på klubben har rullat på enligt plan. Avtäckningen av hål 9 har varit i fokus hela veckan och nu är det i princip klart. I slutet av veckan var Pierre Fulke på plats för att se hur arbetet flyter på och även märka ut yttre gränsen för den nya greenen samt mitten av greenen. Även utgångshöjden är utmätt så vi vet hur mycket berg som ska sprängas bort för att komma ner till den nivå vi börjar på för att bygga upp greenen på korrekt sätt. Nästa vecka avslutas avtäckningen av nya hål 9, schaktning av massor vid nya hål 14 påbörjas och en del sprängning ska göras för att ta bort berg som inte ligger riktigt där vi vill. Vi börjar förmodligen att gräva ut dammarna och transportera de massorna upp på berget, de ska utgöra massor för grovplaneringen. Som det ser ut nu så håller vi tidsplanen och planen att arbetslaget som bygger hålen kommer 17/5 kvarstår.

2021-04-28

Nu har grävarbetet kommit igång uppe på nya hål 9. Stubbarna samlas ihop och markvegetationen skalas av för att förbereda för de fyllnadsmassor som ska fraktas dit från våra kommande dammar. Under den här veckan räknar vi med att markavtäckningen blir klar och att grävning av dammar startar Under nästa vecka. Häromdagen så togs även jordprover för att se om vi kan använda en del av den jord vi har på banan för att bland ut med den jord vi köper för att hålla nere kostnaderna. Vi får se om det blir en lösning när vi vet mer om utfallet av jordprovet. På första bilden ser ni också hur det ser ut ovanför klubbhuset från tee 1. Här kommer vägen att komma ner från hål 9 så att vi passerar klubbhuset på väg till hål 10.

Grävmaskinen är på plats och greenområdet är avtäckt

2021-04-23

Här kommer veckans sista korta uppdatering. I början av veckan var det stor aktivitet kring avverkningen, tyvärr har det varit lite stilla i slutet av veckan så fortfarande ska det gallras en del kring hål 9 samt röjas lite på några andra platser tex kring området för de tilltänkta tomterna. Idag kom den första grävmaskinen på plats och till veckan kör de igång att avtäcka all markvegetation på nya hål 9 samt påbörja schaktning vid nya hål 14.

Nu kommer grävmaskinerna

2021-04-21

Nu är träden vid blivande hål 14 avverkade och det första steget mot detta fina hål är taget.

Blivande hål 14

2021-04-19

En bild från kommande tee med greenområdet längst bort i bild. Tallen i mitten kommer försvinna.

Det kanske är svårt att förstå att vi ska spela golf här om drygt ett år men det kommer bli fint.

2021-04-19

Under helgen genomfördes avverkningen och här kommer några bilder så ni kan se hur det ser ut nu. Det kommer gallras mer runt området så ljus kommer in och vi ser ut över omnejden.

2021-04-17

Så var dagen kommen när 3 års planeringsarbete sätter igång och blir verklighet. Under helgen har vi besök av skördaren som kommer avverka själva spelytan där tee, fairway och greenområde senare kommer att byggas. Några extra fina träd sparas och så avgör vi senare om de passar in i hålets utformning eller också ska sågas ner. Utanför det som nu är avverkat så kommer vi gallra bland träden för att ta fram utsikten och släppa in ljuset men det kommer göras för hand senare. Nästa steg är nu att all markvegetation och alla stubbar ska avtäckas från ytan vilket kommer ske under nästa vecka.

Skördaren på plats och avverkar

2021-04-15

Idag har de entreprenörer som ska genomföra grävningar av dammar och transport av massorna framförallt upp på berget för nya hål 9 varit på plats och detaljerna för genomförandet av den delen har diskuterats. Även hur schaktningen kring hål 14 ska genomföras har planerats. Fokus har helt enkelt varit att planera inför när de nya hålen ska byggas. Redan i helgen kommer avverkningarna på berget att starta och under vecka 16 förväntas ytorna täckas av från stubbar och det översta lagret av växtlighet. I samma veva startar grävning av dammar och transport av massorna. Så redan inom den närmaste tiden kommer det hända en hel del på klubben. Här handlar det främst om att grovplanera ytorna

Från 17 maj och ungefär 1 månad framåt kommer den personal som kommer bygga våra nya hål vara på plats. Då kommer vi till själva detaljplaneringen och hålen kommer växa fram ett och ett och det blir tydligare för oss att förstå hur det kommer se ut. I slutet av perioden är det dags för gräs-sådd och därefter är det att sköta om områdena och hålla tummarna för en bra tillväxtperiod för gräs.

Pierre berättar kort om sina tankar om hål 9 från tee fram till green, tryck på play-knappen.


2021-04-14

Idag har Pierre Fulke och Adam Mednickson från Pierre Fulke Design varit på plats och arbetet har på riktigt startat igång. Idag har vi märkt ut området för det nya hål 9 uppe på berget ovanför klubbhus/parkering. Yttre gränsen för avverkningen av träden har markerats upp som i sin tur kommer bli den framtida spelytan. Utanför uppmärkningen kommer vi glesa ut bland träden så att utsikten över banan och omnejden kommer fram. Här har vi hittat några riktigt fina stora tallar som kommer bli en fin inramning för hålet. Vägen ner från greenen kommer att komma fram ovanför nuvarande tee 1 så den är också planerad. Inom den närmaste veckan räknar vi med att avverkningen kommer igång och då kommer vi verkligen kunna förstå vilket fint hål vi kommer få upp på berget.

Även hål 14 har planeringen börjat. Vi har märkt upp var centrum av greenen är planerad, vilka träd som ska bort och hur grovschaktningen kommer se ut. Det här kommer förmodligen bli ett av våra finaste hål om inte det finaste och nere på greenen kommer du förmodligen uppleva den lugnaste och mest avskilda platsen på banan.

2021-04-08

Här kommer den första nyhetsuppdateringen kring banprojektet. Vad händer nu den närmaste tiden?

Det första är att Pierre Fulke och Adam Mednickson besöker klubben den 14-15 april. De kommer då sätta ramarna för den första delen i arbetet så att vi kan jobba på med lokala entreprenörer inledningsvis

Det som ska göras är:

  • märka ut för utgrävningen av dammen mellan nuvarande hål 4 och 5
  • märka ut för utgrävningen av dammen vid nya hål 10 (nedanför nuvarande rangen)
  • förbereda för avverkningen vid nya hål 9 (på berget ovanför övre parkeringen)

Under vecka 16 kommer sedan avverkning och grävningar att genomföras. Massorna från dammarna ska köras upp på berget för att jämna ut området och förbereda inför finplanering av det nya hålet som sker i början av sommaren.

Nästa statusrapport kommer att ske under vecka 16 då vi hoppas kunna återkomma med bilder kring vad som hänt.