HCP/Regelkommitté

Kontaktperson:

Per Felländer (Förbundsdomare)
E-post:  per@skyltarna.com
Telefon: 070-385 86 85

Övriga medlemmar av HCP och regelkommittén är Anders Rodin, Filip Montelin och Louise Marmont. Per är sammankallande och stöttar gällande regelfrågor, samtliga i kommittén arbetar med handicapfrågorna.


”Vad kommer min världshandicap att bli?”

Det här är en av de vanligaste frågorna vi får gällande övergången. Det bästa svaret är att ha tålamod tills Min Golf automatiskt gör beräkningen för alla svenska golfare vid övergången den 1 mars 2020. Läs mer här

6 snabba fakta om världshandicapet

  1. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
  2. Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen.
  3. Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.
  4. Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
  5. Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
  6. Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Utbildning

Svenska golfförbundet har även tagit fram en webb-utbildning kring det nya världshandicapet. Den hittar du här!