Juniorkommittén styrelse

Ordförande:
Helen Moberg
Tel: 070 – 591 11 92

Tränare:
Daniel ”Durra” Urander
E-post: daniel.urander@gmail.com

Ledamöter:
Daniel Urander 070-544 61 69
Jonas Sandström 070-5808700
Maria Sten 070-3223468
Micke Andersson 070-978 40 51
Maria Stadin 070-6794867
Anneli Tjernström 070-5218166
Björn Nordlander 070-3109191
Ulrica Pettersson 070-5632912

Kontakta juniorkommittén
E-post: junior@sundsvallsgolfklubb.se