Du har kommit till en aktiv klubb. Vårt mål är att arbeta för att Du som medlem ska få tillgång till en golfanläggning i toppskick och till intressanta medlemsaktiviteter. Till vår hjälp har vi ett antal kommittéer:

  • Medlemskommittén har som målsättning att få nya medlemmar att känna sig välkomna och trivas hos oss. De har aktiviteter som ”Prova på golf” , medlemsträffar med diverse aktiviteter och olika teman, välkomstlunch för nya medlemmar . De ser även till att vi har det trivsamt och snyggt med blommor och andra växter, kring klubbhus och på banan.
  • Damkommittén värnar om de kvinnliga medlemmarnas intressen. Kommittén har som målsättning att stimulera så många som möjligt av klubbens kvinnliga medlemmar till ett aktivt medlemskap. Under säsong anordnas diverse aktiviteter samt gemensamt spel på banan.
  • Gentlemannakommitténs verksamhet främjar deltagande och golfspel för klubbens äldre medlemmar av båda könen, Kommittén anordnar bland annat regelbundet återkommande veckotävlingar, fredagsgolfen. Kommitténs främsta uppgift är att främja den sociala verksamheten, vilket görs med sammankomster, resor och träffar även under vintertid.
  • Idrottskommittén  har i sin verksamhet ansvar för Elitlagen samt juniorverksamheten. De till att Du som är junior känner dig välkommen, träffar nya golfkompisar, blir erbjuden utvecklande och rolig träning under ledning av Daniel Urander. Vi ligger i framkant i Sverige då det gäller ungdomsträning med ca 220 st ungdomar. Vår ambition är även att skapa möjligheter till en framskjuten juniorsatsning.
  • Tävlingskommittén erbjuder ett varierat utbud av klubbtävlingar med målet att attrahera deltagare av olika ålder och kön. Målsättningen är att så många som möjligt av våra medlemmar och gäster ska delta i tävlingsverksamheten.
  • Bankommittén och fastighetskommitén verkar och utför arbete på och kring banan och dess tillhörande fastigheter.
  • Marknadskommittén arbetar med sponsorer och kontakter med enskilda och företag för att kunna skapa ekonomiska medel till klubben och dess utveckling.

Är du intresserad av att engagera dig i kommittéarbete i någon form eller i andra aktiviteter kontakta då respektive kommitté, klubbchefen eller någon i styrelsen. Styrelsens medlemmar och övriga  kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida, www.sundsvallsgolfklubb.se