Juniorkommittén

Helen Moberg

Ordförande
Tel. 070-591 11 92
junior@sundsvallsgk.se

Daniel Urander

Tränare & Ledare
durra.golf@gmail.com

Maria Sten

Ledamot
LOK-stöd

Ulrica Pettersson

Ledamot
Medelpads Golfförbund

Maria Stadin

Ledamot
Tel. 070-679 48 67

Micke Andersson

Ledamot
Tel. 070-978 40 51

Björn Norlander

Ledamot
Tel. 070-310 91 91