Ladies & Gentlemen´s styrelse

Sammankallande:
Bertil Åström
Tel: 070 – 679 71 02

astrombertil@gmail.com

Sekreterare:

Birgitta Wimmercranz

Kassör:
Erik Nordin

Webbansvarig:

Leif Backman

Ledamöter:

Leif Jansson
Göran Svedin
Sture Elfing
Tommy Lundin
Maud Lundin

Ladies & Gentlemen

När vi spelar på fredagar så önskar vi att Ni har jämna pengar (50 kr) till startavgiften.