Lokala regler Sundsvalls GK 2020

 SGF:s två generella lokala regler.

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Pinnar som identifierar out of bounds är behandlas som oflyttbara, även om de eller någon del av dem är flyttbara (se Regel 8.1a).
 3. Pliktområden (Regel 17)
 4. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 4 och höger sida om hål 17 som bara är definierat på en sida är oändliga.
 5. Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden.
 6. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 7. a) Bollen träffar kraftledning/stagningsvire
 8. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 13 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
 9. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 10. a) Mark under arbete
 11. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 12. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 13. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 14. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 15. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten. Regel 16.1.
 16. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA  Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

Tävlingsbestämmelser                                                                                                       

Signal vid avbrott i spel (regel 6-8)

Avbrott i spel (du får avsluta hålet) – Tre på varandra följande signaler

Återupptagande av spel – Två korta signaler som upprepas

TD :  

Tävlingskansli: 060-515173