Svante Berggren

Ordförande
svante.berggren@gmail.com
072-242 67 85

Jonas Weiss Sandström

Vice Ordförande
jonas@kgsandstrom.se

Helen Moberg

Sekreterare
hpmoberg@hotmail.com

Henrik Montelin

Kassör
henrik.montelin@teliacompany.com

Ulf Södergårds

Styrelseledamot
ulf.sodergards@sweco.se

Mikael Sandberg

Styrelseledamot
mikael.s.sandberg@telia.com

Katarina Bufvers

Styrelseledamot
katarina.bufvers@maklarhuset.se

Leif Sundberg

Suppleant
leif.sundberg1@gmail.com

Kicki Perzon

Suppleant
kicki.perzon@outlook.com

Björn Berg

Ordförande valberedning
bjorn.berg@soderbergpartners.se
070-090 54 97

Mötesplanering

2019-03-25 Årsmöte

2019-05-06 Styrelsemöte, Konstitutionering, uppstart och nulägesbeskrivning med nya styrelsen

2019-05. Extra föreningsstämma ang hål 3 & 4

2019-05-21 Vision 50/50

2019-06-10 Styrelsemöte

2019-09-09 Styrelsemöte

2019-10-07 Styrelsemöte, 1:a budgetmöte

2019-11-04 Styrelsemöte, förbereda höstmöte, beslut om budget

2019-12-02 Höstmöte

2019-12-04 Styrelsemöte

2020-01-20 Styrelsemöte

2020-02-17 Styrelsemöte, förbereda vårmöte

2020-03-30 Vårmöte